ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Alueelliset painovoimamittaukset (ID: 12)

Name: Alueelliset painovoimamittaukset

Display Field: STATUS

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Kallioperäkartoituksen sekä mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksen tueksi on Geologian tutkimuskeskus tehnyt 1970-luvulta lähtien alueellisia painovoimamittauksia pistetiheydellä 1-8 pistettä/km2. Aineisto kattaa noin 30 % Suomen pinta-alasta. Aineisto soveltuu malminetsintään ja kallioperäkartoitukseen. Ladattava maksuton tuote sisältää ainoastaan mittausten indeksin (mittauspisteiden koordinaatit ja mittausajankohdan). Maksullisen aineiston (mittauspisteiden painovoima-arvot, Bouguer anomaliat ym.) tiedustelu geodata@gtk.fi.

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata