ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Talvivaara-tyypin Ni-Zn-Cu-Co (ID: 123)

Parent Layer: Mineraaliesiintymien mahdolliset esiintymisalueet

Name: Talvivaara-tyypin Ni-Zn-Cu-Co

Display Field: TRACTNAME

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Mineraaliesiintymien mahdolliset esiintymisalueet ovat alueita, joilla tietyn tyyppiset esiintymät ovat geologisesti mahdollisia. Jokaista arvioitua mineraaliesiintymätyyppiä vastaa aluerajaus, joka koostuu useasta maantieteellisestä alueesta. Jokaiseen alueeseen liittyy tieto sillä mahdollisesti olevista löytämättömistä mineraaliesiintymistä sekä näiden sisältämistä metallimääristä (tonneissa) arvioituna usealla eri todennäköisyystasolla. / Permissive tracts are areas where geology permits certain types of mineral deposits to exist. Each deposit type that has been included in the assessments has a layer that consists of several separate geographic areas. Each permissive tract contains information on the number of possibly existing mineral deposits and their metal contents in metric tons, estimated at several levels of probability.

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 100000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: true

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata