ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Rajapinnat/GTK_Kalliopera_WFS)

kaikki_mineraaliesiintymat (1)
Nickel Nickel
Copper Copper
Zinc Zinc
Lead Lead
Gold Gold
Silver Silver
Platinum group metal Platinum group metal
Iron, Chrome Iron, Chrome
Vanadium, Titanium Vanadium, Titanium
Cobalt Cobalt
Antimony Antimony
REE, Nb, Li, Ta, Be, Sn REE, Nb, Li, Ta, Be, Sn
Molybdenum, Tungsten Molybdenum, Tungsten
Uranium, Thorium Uranium, Thorium
Calcite, Dolomite, Marble, Wollastonite Calcite, Dolomite, Marble, Wollastonite
Apatite Apatite
Sulphur Sulphur
Talc Talc
Kyanite, Kaolin, Feldspar, Quartz Kyanite, Kaolin, Feldspar, Quartz
Material for rock wool, Asbestos Material for rock wool, Asbestos
Diamond Diamond
Semi-precious gemstones Semi-precious gemstones
jalometallit (2)
Very large deposit Very large deposit
Large deposit Large deposit
Medium sized deposit Medium sized deposit
Small deposit Small deposit
Occurrence Occurrence
Unknown size Unknown size
rautametallit (3)
Very large deposit Very large deposit
Large deposit Large deposit
Medium sized deposit Medium sized deposit
Small deposit Small deposit
Occurrence Occurrence
Unknown size Unknown size
energiametallit (4)
Very large deposit Very large deposit
Large deposit Large deposit
Medium sized deposit Medium sized deposit
Small deposit Small deposit
Occurrence Occurrence
Unknown size Unknown size
erikoismetallit (5)
Very large deposit Very large deposit
Large deposit Large deposit
Medium sized deposit Medium sized deposit
Small deposit Small deposit
Occurrence Occurrence
Unknown size Unknown size
teollisuusmineraalit (6)
Very large deposit Very large deposit
Large deposit Large deposit
Medium sized deposit Medium sized deposit
Small deposit Small deposit
Occurrence Occurrence
Unknown size Unknown size
jalokivet (7)
Very large deposit Very large deposit
Large deposit Large deposit
Medium sized deposit Medium sized deposit
Small deposit Small deposit
Occurrence Occurrence
Unknown size Unknown size
kriittiset_mineraalit (8)
Very large deposit Very large deposit
Large deposit Large deposit
Medium sized deposit Medium sized deposit
Small deposit Small deposit
Occurrence Occurrence
Unknown size Unknown size
hie_koordinaattiperusteinen (10)
hie_karttalehtiperusteinen100k (11)
metallikaivokset (13)
teollisuusmineraalikaivokset (14)
Kallioperähavainnot (16)
Paljastumakuvat (17)
Näytteet, joista saatavilla geokemian analyysejä (18)
CHEMICAL_ANALYSIS = 'Kyllä' CHEMICAL_ANALYSIS = 'Kyllä'
Näytetiedot (19)
Näytteet, joista saatavilla petrofysikaalisia mittauksia (20)
PETROPHYSICAL_MEASUREMENT = 'Kyllä' PETROPHYSICAL_MEASUREMENT = 'Kyllä'
Kallioperähavaintojen kuvauksia saatavilla (GTK) (21)
REMARKS='Kyllä' REMARKS='Kyllä'
Kivilajeihin liittyviä kuvauksia saatavilla (22)
REMARKS='Kyllä' REMARKS='Kyllä'
kalliogeokemia (23)
kallioperakairaukset (24)
GTK GTK
Outokumpu Mining Oy Outokumpu Mining Oy
Muut Muut
valtakunnallinen_kairasydanarkisto (25)
gtk_kansannaytteet (27)
gtk_kansannayte_analyysit (28)
gtk_kansannayte_pitoisuudet (29)
gtk_kansannayte_havainnot (30)
oku_kansannayteet (31)
oku_kansannayte_pitoisuudet (32)
oku_kansannayte_havainnot (33)
lohkarehavainnot (34)
ikamaaritykset (36)
See comment See comment
- 1745 - 1745
1745 - 1850 1745 - 1850
1850 - 1900 1850 - 1900
1900 - 2000 1900 - 2000
2000 - 2250 2000 - 2250
2250 - 2500 2250 - 2500
2500 - 2900 2500 - 2900
2900 - 2900 -
sm_nd_isotooppianalyysi (37)
Sm-Nd model ages T-DM are not calculated Sm-Nd model ages T-DM are not calculated
 - 1745 - 1745
1745 - 1850 1745 - 1850
1850 - 1900 1850 - 1900
1900 - 2000 1900 - 2000
2000 - 2250 2000 - 2250
2250 - 2500 2250 - 2500
2500 - 2900 2500 - 2900
2900 - 2900 -
pb_pb_isotooppiaineisto (38)
 - 14.20 - 14.20
14.20 - 15.04 14.20 - 15.04
15.04 - 15.20 15.04 - 15.20
15.20 - 15.42 15.20 - 15.42
15.42 - 15.65 15.42 - 15.65
15.65 - 15.90 15.65 - 15.90
15.90 - 16.50 15.90 - 16.50
16.50 - 16.50 -
kallioperan_rakennetulkinta_100k_rakennevaihe (40)
kallioperan_rakennetulkinta_100k_liuskeisuuden_kulku (41)
Aineiston laatuluokitus (43)
A (Aineiston laatu on hyvä) A (Aineiston laatu on hyvä)
B (Kohtalaisen hyvä aineisto) B (Kohtalaisen hyvä aineisto)
C (Keskinkertainen aineisto) C (Keskinkertainen aineisto)
D (Aineiston laatu välttävä) D (Aineiston laatu välttävä)
E (Aineiston laatu välttävä -) E (Aineiston laatu välttävä -)
määrittelemätön määrittelemätön
Kallioperän lähtöaineisto (44)
Juonet (45)
2111115 Tonaliitti 2111115 Tonaliitti
2111122 Alkalimaasälpäsyeniitti 2111122 Alkalimaasälpäsyeniitti
2111124 Syeniitti 2111124 Syeniitti
2111144 Gabro 2111144 Gabro
21131 Felsinen puolipinnallinen kivi 21131 Felsinen puolipinnallinen kivi
2113111 RE-pegmatiitti 2113111 RE-pegmatiitti
211313 Porfyyri 211313 Porfyyri
2113131 Kvartsi-maasälpäporfyyri 2113131 Kvartsi-maasälpäporfyyri
2113132 Kvartsi-porfyyri 2113132 Kvartsi-porfyyri
21132 Mafinen puolipinnallinen kivi 21132 Mafinen puolipinnallinen kivi
211321 Diabaasi (Doleriitti) 211321 Diabaasi (Doleriitti)
211322 Mafinen porfyyri 211322 Mafinen porfyyri
2113221 Plagioklaasiporfyyriitti 2113221 Plagioklaasiporfyyriitti
2113223 Uraliittiporfyriitti 2113223 Uraliittiporfyriitti
21133 Ultramafinen puolipinnallinen kivi 21133 Ultramafinen puolipinnallinen kivi
211341 Lamprofyyri 211341 Lamprofyyri
21135 Intermediäärinen puolipinnallinen kivi 21135 Intermediäärinen puolipinnallinen kivi
21144 Kimberliitti 21144 Kimberliitti
21145 Lamproiitti 21145 Lamproiitti
21212 Hiekkakivi 21212 Hiekkakivi
Litologiset muotoviivat (46)
2111 Graniittiset juonet 2111 Graniittiset juonet
2113 Kiillegneissipaleosomi 2113 Kiillegneissipaleosomi
2141 Grafiittiliuskevälikerros 2141 Grafiittiliuskevälikerros
2124 Gneissiliuskeisuus 2124 Gneissiliuskeisuus
2142 Kalkkisilikaattivälikerros 2142 Kalkkisilikaattivälikerros
2143 Kiilleliuske/gneissivälikerros 2143 Kiilleliuske/gneissivälikerros
2144 Kvartsiittivälikerros 2144 Kvartsiittivälikerros
2145 Konglomeraattivälikerros 2145 Konglomeraattivälikerros
2146 Amfiboliittivälikerros 2146 Amfiboliittivälikerros
2147 Felsinen vulkaniittivälikerros 2147 Felsinen vulkaniittivälikerros
2151 Rautamuodostumavälikerros 2151 Rautamuodostumavälikerros
2152 Mineralisoitunut välikerros 2152 Mineralisoitunut välikerros
2153 Karbonaattikivivälikerros 2153 Karbonaattikivivälikerros
Rakenteelliset muotoviivat (47)
2121 Kerroksellisuus 2121 Kerroksellisuus
2122 Magmaattinen kerroksellisuus 2122 Magmaattinen kerroksellisuus
2123 Liuskeisuus 2123 Liuskeisuus
2131 Magneettinen muotoviiva 2131 Magneettinen muotoviiva
2132 Elektromagneettinen muotoviiva 2132 Elektromagneettinen muotoviiva
Finstruct poimurakenteet (48)
Antikliini Antikliini
Antiformi Antiformi
Synkliini Synkliini
Synformi Synformi
Siirrosrakenteet (49)
2211 Suuri määrittelemätön siirrosvyöhyke 2211 Suuri määrittelemätön siirrosvyöhyke
22121 Suuri oikeakätinen kulkusiirtymäsiirrosvyöhyke 22121 Suuri oikeakätinen kulkusiirtymäsiirrosvyöhyke
22122 Suuri vasenkätinen kulkusiirtymäsiirrosvyöhyke 22122 Suuri vasenkätinen kulkusiirtymäsiirrosvyöhyke
22151 Ylityöntövyöhyke 22151 Ylityöntövyöhyke
2216 Suuri normaalisiirrosvyöhyke 2216 Suuri normaalisiirrosvyöhyke
221611 Vaaka työntösiirros 221611 Vaaka työntösiirros
2217 Suuri vinosivuttaissiirtymäsiirros 2217 Suuri vinosivuttaissiirtymäsiirros
22171 Suuri oikeakätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros 22171 Suuri oikeakätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros
22172 Suuri vasenkätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros 22172 Suuri vasenkätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros
2221 Määrittelemätön siirrosvyöhyke 2221 Määrittelemätön siirrosvyöhyke
22221 Pieni oikeakätinen kulkusiirtymäsiirros 22221 Pieni oikeakätinen kulkusiirtymäsiirros
22222 Pieni vasenkätinen kulkusiirtymäsiirros 22222 Pieni vasenkätinen kulkusiirtymäsiirros
22251 Ylityöntösiirros 22251 Ylityöntösiirros
22252 Pieni jyrkkä käänteinen siirros 22252 Pieni jyrkkä käänteinen siirros
2226 Pieni normaalisiirros 2226 Pieni normaalisiirros
22271 Oikeakätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros 22271 Oikeakätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros
22272 Vasenkätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros 22272 Vasenkätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros
2228 Ruhje / murrospinta 2228 Ruhje / murrospinta
Finstruct siirrosrakenteet (50)
2211 Suuri määrittelemätön siirrosvyöhyke 2211 Suuri määrittelemätön siirrosvyöhyke
22121 Suuri oikeakätinen kulkusiirtymäsiirrosvyöhyke 22121 Suuri oikeakätinen kulkusiirtymäsiirrosvyöhyke
22122 Suuri vasenkätinen kulkusiirtymäsiirrosvyöhyke 22122 Suuri vasenkätinen kulkusiirtymäsiirrosvyöhyke
22151 Ylityöntövyöhyke 22151 Ylityöntövyöhyke
2216 Suuri normaalisiirrosvyöhyke 2216 Suuri normaalisiirrosvyöhyke
221611 Vaaka työntösiirros 221611 Vaaka työntösiirros
2217 Suuri vinosivuttaissiirtymäsiirros 2217 Suuri vinosivuttaissiirtymäsiirros
22171 Suuri oikeakätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros 22171 Suuri oikeakätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros
22172 Suuri vasenkätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros 22172 Suuri vasenkätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros
2221 Määrittelemätön siirrosvyöhyke 2221 Määrittelemätön siirrosvyöhyke
22221 Pieni oikeakätinen kulkusiirtymäsiirros 22221 Pieni oikeakätinen kulkusiirtymäsiirros
22222 Pieni vasenkätinen kulkusiirtymäsiirros 22222 Pieni vasenkätinen kulkusiirtymäsiirros
22251 Ylityöntösiirros 22251 Ylityöntösiirros
22252 Pieni jyrkkä käänteinen siirros 22252 Pieni jyrkkä käänteinen siirros
2226 Pieni normaalisiirros 2226 Pieni normaalisiirros
22271 Oikeakätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros 22271 Oikeakätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros
22272 Vasenkätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros 22272 Vasenkätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros
2228 Ruhje / murrospinta 2228 Ruhje / murrospinta
Litologiset yksiköt (51)
2111112 Alkalimaasälpägraniitti 2111112 Alkalimaasälpägraniitti
2111113 Graniitti 2111113 Graniitti
21111132 Syenograniitti 21111132 Syenograniitti
21111133 Montsograniitti 21111133 Montsograniitti
21111134 Porfyyrinen graniitti 21111134 Porfyyrinen graniitti
21111135 Rapakivigraniitti 21111135 Rapakivigraniitti
211111351 Rapakivigraniitti (s.s) 211111351 Rapakivigraniitti (s.s)
211111352 Viborgiitti 211111352 Viborgiitti
211111353 Pyterliitti 211111353 Pyterliitti
211111354 Porfyyrinen rapakivigraniitti 211111354 Porfyyrinen rapakivigraniitti
211111355 Kvartsiporfyyrinen rapakivi 211111355 Kvartsiporfyyrinen rapakivi
211111356 Apliittinen rapakivigraniitti 211111356 Apliittinen rapakivigraniitti
21111136 Mikrokliinigraniitti 21111136 Mikrokliinigraniitti
21111137 Pyrokseenigraniitti 21111137 Pyrokseenigraniitti
21111138 Pegmatiittigraniitti 21111138 Pegmatiittigraniitti
2111114 Granodioriitti 2111114 Granodioriitti
21111141 Charnoenderbiitti 21111141 Charnoenderbiitti
21111142 Porfyyrinen granodioriitti 21111142 Porfyyrinen granodioriitti
2111115 Tonaliitti 2111115 Tonaliitti
21111151 Enderbiitti 21111151 Enderbiitti
21111152 Trondhjemiitti 21111152 Trondhjemiitti
21111154 Pyrokseenitonaliitti 21111154 Pyrokseenitonaliitti
2111123 Kvartsisyeniitti 2111123 Kvartsisyeniitti
2111124 Syeniitti 2111124 Syeniitti
2111125 Kvartsimontsoniitti 2111125 Kvartsimontsoniitti
21111251 Porfyyrinen kvartsimontsoniitti 21111251 Porfyyrinen kvartsimontsoniitti
2111126 Montsoniitti 2111126 Montsoniitti
211113 Dioritoidi 211113 Dioritoidi
2111131 Kvartsimontsodioriitti 2111131 Kvartsimontsodioriitti
2111132 Montsodioriitti 2111132 Montsodioriitti
2111133 Kvartsidioriitti 2111133 Kvartsidioriitti
2111134 Dioriitti 2111134 Dioriitti
211114 Gabroidi 211114 Gabroidi
2111142 Montsogabro 2111142 Montsogabro
2111144 Gabro 2111144 Gabro
21111441 Noriitti 21111441 Noriitti
21111442 Gabronoriitti 21111442 Gabronoriitti
21111444 Troktoliitti 21111444 Troktoliitti
21111445 Sarvivälkegabro 21111445 Sarvivälkegabro
2111152 Anortosiitti 2111152 Anortosiitti
211119 Foidoliitti 211119 Foidoliitti
21112 Ultramafinen syväkivi 21112 Ultramafinen syväkivi
211121 Peridotiitti 211121 Peridotiitti
2111211 Duniitti 2111211 Duniitti
2111212 Pyrokseeniperidotiitti 2111212 Pyrokseeniperidotiitti
21112121 Harzburgiitti 21112121 Harzburgiitti
21112123 Wehrliitti 21112123 Wehrliitti
211122 Pyrokseniitti 211122 Pyrokseniitti
2111221 Pyrokseniitti (s.s.) 2111221 Pyrokseniitti (s.s.)
211123 Hornblendiitti (s.s) 211123 Hornblendiitti (s.s)
2111231 Hornblendiitti 2111231 Hornblendiitti
2111232 Oliviini-pyrokseenihornblendiitti 2111232 Oliviini-pyrokseenihornblendiitti
2111233 Oliviinihornblendiitti 2111233 Oliviinihornblendiitti
21121 Felsinen vulkaniitti 21121 Felsinen vulkaniitti
2112112 Ryoliitti 2112112 Ryoliitti
2112121 Dasiitti 2112121 Dasiitti
211214 Felsinen tuffi 211214 Felsinen tuffi
21122 Intermediäärinen vulkaniitti 21122 Intermediäärinen vulkaniitti
2112211 Andesiitti 2112211 Andesiitti
2112213 Basalttinen andesiitti 2112213 Basalttinen andesiitti
211223 Intermediäärinen tuffi 211223 Intermediäärinen tuffi
2112231 Intermediäärinen grafiittituffi 2112231 Intermediäärinen grafiittituffi
21123 Mafinen vulkaniitti 21123 Mafinen vulkaniitti
2112311 Basaltti 2112311 Basaltti
21123113 Tholeiittinen basaltti 21123113 Tholeiittinen basaltti
211231131 Fe-tholeiitti 211231131 Fe-tholeiitti
211231132 Mg-tholeiitti 211231132 Mg-tholeiitti
21123114 Korkea Mg -basaltti 21123114 Korkea Mg -basaltti
211234 Mafinen tuffi 211234 Mafinen tuffi
2112341 Mafinen grafiittituffi 2112341 Mafinen grafiittituffi
21124 Ultamafinen vulkaniitti 21124 Ultamafinen vulkaniitti
211242 Pikriittinen vulkaniitti 211242 Pikriittinen vulkaniitti
2112422 Komatiitti 2112422 Komatiitti
21124221 Basalttinen komatiitti 21124221 Basalttinen komatiitti
21124222 Peridotiittinen komatiitti 21124222 Peridotiittinen komatiitti
2112431 Boniniitti (s.s.) 2112431 Boniniitti (s.s.)
211245 Ultramafinen tuffi 211245 Ultramafinen tuffi
211246 Ultramafinen vulkaaninen breksia 211246 Ultramafinen vulkaaninen breksia
21131 Felsinen puolipinnallinen kivi 21131 Felsinen puolipinnallinen kivi
211311 Pegmatiitti 211311 Pegmatiitti
2113111 RE-pegmatiitti 2113111 RE-pegmatiitti
211312 Apliitti 211312 Apliitti
211313 Porfyyri 211313 Porfyyri
2113131 Kvartsi-maasälpäporfyyri 2113131 Kvartsi-maasälpäporfyyri
21132 Mafinen puolipinnallinen kivi 21132 Mafinen puolipinnallinen kivi
211321 Doleriitti 211321 Doleriitti
211322 Mafinen porfyriitti 211322 Mafinen porfyriitti
2113221 Plagioklaasiporfyriitti 2113221 Plagioklaasiporfyriitti
2113223 Uraliittiporfyriitti 2113223 Uraliittiporfyriitti
21133 Ultramafinen puolipinnallinen kivi 21133 Ultramafinen puolipinnallinen kivi
21135 Intermediäärinen puolipinnallinen kivi 21135 Intermediäärinen puolipinnallinen kivi
21141 Karbonatiitti 21141 Karbonatiitti
21144 Kimberliitti 21144 Kimberliitti
21147 Sulfidimalmi 21147 Sulfidimalmi
21148 Oksidimalmi 21148 Oksidimalmi
212111 Savikivi 212111 Savikivi
212112 Silttikivi 212112 Silttikivi
21212 Hiekkakivi 21212 Hiekkakivi
2121211 Kvartsiareniitti 2121211 Kvartsiareniitti
2121213 Meta-arkoosi 2121213 Meta-arkoosi
212122 Vakka 212122 Vakka
2121221 Kvartsivakka 2121221 Kvartsivakka
2121224 Grauvakka 2121224 Grauvakka
2121242 Tuffiittinen hiekkakivi 2121242 Tuffiittinen hiekkakivi
21212421 Felsinen tuffiitti 21212421 Felsinen tuffiitti
21212422 Intermediäärinen tuffiitti 21212422 Intermediäärinen tuffiitti
21212423 Mafinen tuffiitti 21212423 Mafinen tuffiitti
21213 Konglomeraatti 21213 Konglomeraatti
212131 Ortokonglomeraatti 212131 Ortokonglomeraatti
2121312 Polymiktinen konglomeraatti 2121312 Polymiktinen konglomeraatti
212132 Breksiakonglomeraatti 212132 Breksiakonglomeraatti
212134 Vulkaniklastinen konglomeraatti 212134 Vulkaniklastinen konglomeraatti
2121341 Felsinen vulkaniklasinen konglomeraatti 2121341 Felsinen vulkaniklasinen konglomeraatti
2121342 Intermediäärinen vulkaniklastinen konglomeraatti 2121342 Intermediäärinen vulkaniklastinen konglomeraatti
2121343 Mafinen vulkaniklastinen konglomeraatti 2121343 Mafinen vulkaniklastinen konglomeraatti
2122 Karbonaattikivi 2122 Karbonaattikivi
21221 Kalsiittinen karbonaattikivi 21221 Kalsiittinen karbonaattikivi
212211 Kalkkikivi 212211 Kalkkikivi
212212 Dolomiittinen kalkkikivi 212212 Dolomiittinen kalkkikivi
21222 Dolomiittinen karbonaattikivi 21222 Dolomiittinen karbonaattikivi
21231 Raitainen rautakivi 21231 Raitainen rautakivi
212313 Sulfidifasieksen rautakivi 212313 Sulfidifasieksen rautakivi
212314 Karbonaattifasieksen raitainen rautamuodostuma 212314 Karbonaattifasieksen raitainen rautamuodostuma
21241 Sertti 21241 Sertti
213311 Granofyyri 213311 Granofyyri
213322 Granaatti-kordieriitti-antofylliittikivi 213322 Granaatti-kordieriitti-antofylliittikivi
21333 Meta-ultramafinen kivi 21333 Meta-ultramafinen kivi
213331 Serpentiniitti 213331 Serpentiniitti
213332 Vuolukivi 213332 Vuolukivi
213341 Serisiittiliuske 213341 Serisiittiliuske
213342 Kloriittiliuske 213342 Kloriittiliuske
213343 Talkkiliuske 213343 Talkkiliuske
213351 Serisiitti-kordieriittigneissi 213351 Serisiitti-kordieriittigneissi
213352 Granaatti-kordieriitti-antofylliittigneissi 213352 Granaatti-kordieriitti-antofylliittigneissi
213353 Granaatti-kordieriittigneissi 213353 Granaatti-kordieriittigneissi
213354 Kordieriitti-sillimaniittigneissi 213354 Kordieriitti-sillimaniittigneissi
21341 Psammiitti 21341 Psammiitti
21342 Kvartsiitti 21342 Kvartsiitti
213421 Ortokvartsiitti 213421 Ortokvartsiitti
213422 Arkoosikvartsiitti 213422 Arkoosikvartsiitti
213423 Serisiittikvartsiitti 213423 Serisiittikvartsiitti
21343 Semipeliitti 21343 Semipeliitti
21344 Peliitti 21344 Peliitti
21345 Kalkkisilikaattikivi 21345 Kalkkisilikaattikivi
21348 Paraliuske 21348 Paraliuske
213481 Biotiittiparaliuske 213481 Biotiittiparaliuske
213482 Fylliitti 213482 Fylliitti
213483 Serisiittiparaliuske 213483 Serisiittiparaliuske
213484 Kvartsi-maasälpäparaliuske 213484 Kvartsi-maasälpäparaliuske
213485 Amfiboliparaliuske 213485 Amfiboliparaliuske
213486 Grafiittiparaliuske 213486 Grafiittiparaliuske
213487 Grafiitti- ja sulfidipitoinen paraliuske 213487 Grafiitti- ja sulfidipitoinen paraliuske
213488 Kloriittiliuske 213488 Kloriittiliuske
213489 Mustaliuske 213489 Mustaliuske
21349 Paragneissi 21349 Paragneissi
213491 Biotiittiparagneissi 213491 Biotiittiparagneissi
213492 Kvartsi-maasälpäparagneissi 213492 Kvartsi-maasälpäparagneissi
213493 Sarvivälkeparagneissi 213493 Sarvivälkeparagneissi
213494 Biotiitti-sarvivälkeparagneissi 213494 Biotiitti-sarvivälkeparagneissi
213495 Arkoosigneissi 213495 Arkoosigneissi
213496 Granaatti-kordieriittiparagneissi 213496 Granaatti-kordieriittiparagneissi
2135112 Amfiboliliuske 2135112 Amfiboliliuske
2135113 Kvartsi-maasälpäliuske 2135113 Kvartsi-maasälpäliuske
213512 Gneissi 213512 Gneissi
2135121 Kiillegneissi 2135121 Kiillegneissi
2135122 Kvartsi-maasälpägneissi 2135122 Kvartsi-maasälpägneissi
2135123 Sarvivälkegneissi 2135123 Sarvivälkegneissi
2135124 Pyrokseenigneissi 2135124 Pyrokseenigneissi
2135125 Amfiboligneissi 2135125 Amfiboligneissi
2135127 Granaatti-sarvivälkegneissi 2135127 Granaatti-sarvivälkegneissi
213521 Amfiboliitti 213521 Amfiboliitti
21352321 Granaatti-kordieriittigneissi 21352321 Granaatti-kordieriittigneissi
2135241 Tonaliittinen migmatiitti 2135241 Tonaliittinen migmatiitti
2135242 Graniittinen migmatiitti 2135242 Graniittinen migmatiitti
2135243 Migmatoitunut paragneissi 2135243 Migmatoitunut paragneissi
2135244 Migmatoitunut tonaliitti 2135244 Migmatoitunut tonaliitti
21361 Kataklastinen kivi 21361 Kataklastinen kivi
21362 Myloniitti 21362 Myloniitti
213632 Impaktisulakivi 213632 Impaktisulakivi
2136332 Liittinen breksia 2136332 Liittinen breksia
2136333 Sueviitti 2136333 Sueviitti
21371 Metasomaattinen kivi 21371 Metasomaattinen kivi
21372 Hydrotermal rock 21372 Hydrotermal rock
213711 Metasomaattinen karsikivi 213711 Metasomaattinen karsikivi
213712 Kvartsirikas kivi 213712 Kvartsirikas kivi
21373 Adinole 21373 Adinole
213731 Felsinen albitiitti 213731 Felsinen albitiitti
213732 Albitiitti 213732 Albitiitti
21381 Kaoliini 21381 Kaoliini
Litologiset luokat (52)
211 Magmakivi 211 Magmakivi
2111 Syväkivi 2111 Syväkivi
2112 Vulkaaninen kivi 2112 Vulkaaninen kivi
2113 Puolipinnallinen kivi 2113 Puolipinnallinen kivi
2114 Harvinainen magmakivi (BGS) 2114 Harvinainen magmakivi (BGS)
212 Sedimenttikivi 212 Sedimenttikivi
2121 Klastinen kvartsirikas sedimenttikivi (BGS) 2121 Klastinen kvartsirikas sedimenttikivi (BGS)
2122 Sedimenttinen karbonaattikivi (BGS) 2122 Sedimenttinen karbonaattikivi (BGS)
2123 Rautakivi (BGS) 2123 Rautakivi (BGS)
2124 Ei-klastinen kvartsirikas sedimenttikivi (BGS) 2124 Ei-klastinen kvartsirikas sedimenttikivi (BGS)
2125 Hiilipitoinen sedimenttikivi (BGS) 2125 Hiilipitoinen sedimenttikivi (BGS)
2126 Harvinainen sedimenttikivi (BGS) 2126 Harvinainen sedimenttikivi (BGS)
213 Metamorfinen kivi 213 Metamorfinen kivi
2131 Metamorfoitunut kivi (magmaprotoliitti) 2131 Metamorfoitunut kivi (magmaprotoliitti)
2132 Metamorfoitunut kivi (sedimenttinen protoliitti) 2132 Metamorfoitunut kivi (sedimenttinen protoliitti)
2133 Metamorfinen kivi (magmaattinen protoliitti-koostumus-tekstuuri) 2133 Metamorfinen kivi (magmaattinen protoliitti-koostumus-tekstuuri)
2134 Metamorfinen kivi (sedimenttinen protoliitti-koostumus-tekstuuri) 2134 Metamorfinen kivi (sedimenttinen protoliitti-koostumus-tekstuuri)
2135 Metamorfinen kivi (tuntematon tai määrittelemätön protoliitti) 2135 Metamorfinen kivi (tuntematon tai määrittelemätön protoliitti)
2136 Mekaanisesti rikkoutunut kivi 2136 Mekaanisesti rikkoutunut kivi
2137 Metasomaattinen tai hydroterminen kivi 2137 Metasomaattinen tai hydroterminen kivi
2138 Konsoitoitumaton materiaali 2138 Konsoitoitumaton materiaali
Kompleksi – Sviitti [litodeemiset yksiköt] (53)
Saariselkä suite Saariselkä suite
Kuttura suite Kuttura suite
Diverse lithodemes In Vuotso complex Diverse lithodemes In Vuotso complex
Diverse lithodemes in Kaamanen complex Diverse lithodemes in Kaamanen complex
Suonivaara suite Suonivaara suite
Nilipää suite Nilipää suite
Räväsjärvi suite Räväsjärvi suite
Hamaramaa suite Hamaramaa suite
Mellajoki suite Mellajoki suite
Aalistunturi granite suite Aalistunturi granite suite
Kinisjärvi suite Kinisjärvi suite
Köngässelkä suite Köngässelkä suite
Diverse lithodemes Diverse lithodemes
Diverse lithodemes Diverse lithodemes
Kovelahti suite Kovelahti suite
Mustajärvi suite Mustajärvi suite
Haukkamaa suite Haukkamaa suite
Karhunkylä suite Karhunkylä suite
Kalmari suite Kalmari suite
Saunakylä suite Saunakylä suite
Lestijärvi suite Lestijärvi suite
Pihtipudas suite Pihtipudas suite
Karttula suite Karttula suite
Perho suite Perho suite
Vilppula suite Vilppula suite
Jyväskylä suite Jyväskylä suite
Oittila suite Oittila suite
Central Finland granitoid complex, Diverse lithodemes in Central Finland granitoid complex Central Finland granitoid complex, Diverse lithodemes in Central Finland granitoid complex
Central Finland granitoid complex, <Null> Central Finland granitoid complex, <Null>
Ropi suite Ropi suite
Diverse lithodemes in Rommaeno complex Diverse lithodemes in Rommaeno complex
Muonio complex, Diverse lithodemes in Muonio complex Muonio complex, Diverse lithodemes in Muonio complex
Diverse lithodemes in Pomokaira complex Diverse lithodemes in Pomokaira complex
Pulmankijärvi suite Pulmankijärvi suite
Cappeskaidi suite Cappeskaidi suite
Surnupää suite Surnupää suite
Vätsäri suite Vätsäri suite
Varttasaari suite Varttasaari suite
Petsivaara suite Petsivaara suite
Ahvenselkä suite Ahvenselkä suite
Kevo suite Kevo suite
Diverse lithodemes in Inarijärvi complex Diverse lithodemes in Inarijärvi complex
Tulppio suite Tulppio suite
Diverse lithodemes In Kemihaara granitoid complex Diverse lithodemes In Kemihaara granitoid complex
Diverse lithodemes in Naruska complex Diverse lithodemes in Naruska complex
Olhava suite Olhava suite
Tannila suite Tannila suite
Hautakangas suite Hautakangas suite
Tainivaara suite Tainivaara suite
Arppee suite Arppee suite
Portimo suite Portimo suite
Diverse lithodemes in Pudasjärvi complex Diverse lithodemes in Pudasjärvi complex
Diverse lithodemes in Suomujärvi complex Diverse lithodemes in Suomujärvi complex
Piiparinmäki suite Piiparinmäki suite
Pirttimäki suite Pirttimäki suite
Rapisevankangas gneiss suite Rapisevankangas gneiss suite
Rahajärvi suite Rahajärvi suite
Diverse lithodemes in Manamansalo complex Diverse lithodemes in Manamansalo complex
Diverse lithodemes in Kalpio complex Diverse lithodemes in Kalpio complex
Diverse lithodemes in Kalhamajärvi complex Diverse lithodemes in Kalhamajärvi complex
Rautavaara complex, Susi-Kervinen supracrustal suite Rautavaara complex, Susi-Kervinen supracrustal suite
Vuottojärvet suite Vuottojärvet suite
Diverse lithodemes in Rautavaara complex Diverse lithodemes in Rautavaara complex
 Nurmes suite Nurmes suite
Nunnanlahti suite Nunnanlahti suite
Ipatti suite Ipatti suite
Haasianvaara suite Haasianvaara suite
Jonkeri suite Jonkeri suite
Kuohattijärvi suite Kuohattijärvi suite
Sokojärvi suite Sokojärvi suite
Änäkäinen suite Änäkäinen suite
Saari-Kiekki suite Saari-Kiekki suite
Diverse lithodemes in Lentua complexDiverse lithodemes in Lentua complex Diverse lithodemes in Lentua complexDiverse lithodemes in Lentua complex
Lentua complex, <Null> Lentua complex, <Null>
Diverse lithodemes in Paltaselkä complex Diverse lithodemes in Paltaselkä complex
Silvevaara suite Silvevaara suite
Kuittila suite Kuittila suite
Naarva suite Naarva suite
Kutsu suite Kutsu suite
Harkkojärvi suite Harkkojärvi suite
Diverse lithodemes in Ilomantsi complex Diverse lithodemes in Ilomantsi complex
Diverse lithodemes in Kuopio complex Diverse lithodemes in Kuopio complex
Diverse lithodemes in Hetta complex Diverse lithodemes in Hetta complex
Diverse lithodemes in Porttikoski complex Diverse lithodemes in Porttikoski complex
Diverse lithodemes in Joensuu complex Diverse lithodemes in Joensuu complex
Diverse lithodemes Diverse lithodemes
Diverse lithodemes in Iisalmi complex Diverse lithodemes in Iisalmi complex
Ryhmä – Muodostuma [litostratigrafiset yksiköt] (54)
Dividal group, Skadjajavri conglomerate formation Dividal group, Skadjajavri conglomerate formation
Dividal group, Saivaara shale and sandstone formation Dividal group, Saivaara shale and sandstone formation
Jerta nappe, Pikku-Malla slate Jerta nappe, Pikku-Malla slate
Jerta nappe, Toskaljärvi dolomite Jerta nappe, Toskaljärvi dolomite
Jerta nappe, Valtijoki sandstone and bluish quartzite Jerta nappe, Valtijoki sandstone and bluish quartzite
Diverse Neoproterozoic formations, Hailuoto formation Diverse Neoproterozoic formations, Hailuoto formation
Diverse Neoproterozoic formations, Iso-Naakkima formation Diverse Neoproterozoic formations, Iso-Naakkima formation
Diverse Neoproterozoic formations, Lauhanvuori formation Diverse Neoproterozoic formations, Lauhanvuori formation
Diverse Mesoproterozoic formations, Muhos formation Diverse Mesoproterozoic formations, Muhos formation
Diverse Mesoproterozoic formations, Pokela formation Diverse Mesoproterozoic formations, Pokela formation
Diverse Mesoproterozoic formations, Satakunta formation Diverse Mesoproterozoic formations, Satakunta formation
Ylivieska group, Antinneva formation Ylivieska group, Antinneva formation
Ylivieska group, Kurula formation Ylivieska group, Kurula formation
Ylivieska group, Sievi formation Ylivieska group, Sievi formation
Ylivieska group, Hallapuro formation Ylivieska group, Hallapuro formation
Ylivieska group, Kuusaa formation Ylivieska group, Kuusaa formation
Ylivieska group, Haasiapuro formation Ylivieska group, Haasiapuro formation
Ylivieska group, Kangas formation Ylivieska group, Kangas formation
Ylivieska group, Rauhaperä formation Ylivieska group, Rauhaperä formation
Ylivieska group, Pikipannunkangas formation Ylivieska group, Pikipannunkangas formation
Ylivieska group, Lokkiperä formation Ylivieska group, Lokkiperä formation
Ylivieska group, undefined formation in Ylivieska group Ylivieska group, undefined formation in Ylivieska group
Tampere group, Haveri formation Tampere group, Haveri formation
Tampere group, Myllyniemi formation Tampere group, Myllyniemi formation
Tampere group, Tervalahti formation Tampere group, Tervalahti formation
Tampere group, Mauri formation Tampere group, Mauri formation
Pyhäsalmi group, Ruotanen formation Pyhäsalmi group, Ruotanen formation
Pyhäsalmi group, Kangasjärvi formation Pyhäsalmi group, Kangasjärvi formation
Pyhäsalmi group, Niemisjärvi formation Pyhäsalmi group, Niemisjärvi formation
Pyhäsalmi group, Kalliokylä formation Pyhäsalmi group, Kalliokylä formation
Pyhäsalmi group, Lummekangas formation Pyhäsalmi group, Lummekangas formation
Pyhäsalmi group, Toholahti formation Pyhäsalmi group, Toholahti formation
Pyhäsalmi group, Kaskela formation Pyhäsalmi group, Kaskela formation
Pyhäsalmi group, Säviä formation Pyhäsalmi group, Säviä formation
Pyhäsalmi group, undefined formation in Pyhäsalmi group Pyhäsalmi group, undefined formation in Pyhäsalmi group
Vihanti group, Vilminko formation Vihanti group, Vilminko formation
Vihanti group, Mullikkoräme formation Vihanti group, Mullikkoräme formation
Vihanti group, Honkaperä formation Vihanti group, Honkaperä formation
Vihanti group, Lehtikangas formation Vihanti group, Lehtikangas formation
Vihanti group, Pielavesi formation Vihanti group, Pielavesi formation
Vihanti group, Koivujärvi formation Vihanti group, Koivujärvi formation
Vihanti group, Ristinen formation Vihanti group, Ristinen formation
Vihanti group, Pukkiharju formation Vihanti group, Pukkiharju formation
Vihanti group, Koivujoki formation Vihanti group, Koivujoki formation
Vihanti group, Pellonpää formation Vihanti group, Pellonpää formation
Vihanti group, undefined formation in Vihanti group Vihanti group, undefined formation in Vihanti group
Opukasjärvi group, Kistabelvuobmi formation Opukasjärvi group, Kistabelvuobmi formation
Opukasjärvi group, Laavvuvaara formation Opukasjärvi group, Laavvuvaara formation
Opukasjärvi group, Silisvarri formation Opukasjärvi group, Silisvarri formation
Kumpu group, Levi formation Kumpu group, Levi formation
Kumpu group, Pyhätunturi formation Kumpu group, Pyhätunturi formation
Kumpu group, Kaarestunturi formation Kumpu group, Kaarestunturi formation
Kumpu group, Kumputunturi formation Kumpu group, Kumputunturi formation
Kumpu group, Ylläs formation Kumpu group, Ylläs formation
Kumpu group, Ounastunturi formation Kumpu group, Ounastunturi formation
Kumpu group, Iso Pirttivaara formation Kumpu group, Iso Pirttivaara formation
Kumpu group, Tapojärvi formation Kumpu group, Tapojärvi formation
Kumpu group, Juurakkojärvi formation Kumpu group, Juurakkojärvi formation
Kumpu group, Lappea formation Kumpu group, Lappea formation
Kumpu group, Latvajärvi formation Kumpu group, Latvajärvi formation
Kumpu group, Tuulijoki formation Kumpu group, Tuulijoki formation
Kumpu group, Himmerkinlahti formation Kumpu group, Himmerkinlahti formation
Kumpu group, Kolmiloukkonen formation Kumpu group, Kolmiloukkonen formation
Lätäseno group, Palovaara formation Lätäseno group, Palovaara formation
Lätäseno group, Jämärä formation Lätäseno group, Jämärä formation
Lätäseno group, Vikkuri formation Lätäseno group, Vikkuri formation
Kisko group, Orijärvi formation Kisko group, Orijärvi formation
Kisko group, Vetio formation Kisko group, Vetio formation
Kisko group, Metsäkulma formation Kisko group, Metsäkulma formation
Kisko group, Salittu formation Kisko group, Salittu formation
Kisko group, Ahdisto formation Kisko group, Ahdisto formation
Diverse Paleoproterozoic formations, Potakka-aho formation Diverse Paleoproterozoic formations, Potakka-aho formation
Diverse Paleoproterozoic formations, Lähdemäki formation Diverse Paleoproterozoic formations, Lähdemäki formation
Diverse Paleoproterozoic formations, Pyhäntaka formation Diverse Paleoproterozoic formations, Pyhäntaka formation
Diverse Paleoproterozoic formations, Pellinge formation Diverse Paleoproterozoic formations, Pellinge formation
Diverse Kaleva formations, undefined Kaleva formation Diverse Kaleva formations, undefined Kaleva formation
Diverse Kaleva formations, Heinävaara formation Diverse Kaleva formations, Heinävaara formation
Diverse Kaleva formations, Kortevaara formation Diverse Kaleva formations, Kortevaara formation
Vihajärvi group, Mäntykangas formation Vihajärvi group, Mäntykangas formation
Vihajärvi group, Jalka-aho formation Vihajärvi group, Jalka-aho formation
Vihajärvi group, Haapalanmäki formation Vihajärvi group, Haapalanmäki formation
Vihajärvi group, Jokijyrkkä formation Vihajärvi group, Jokijyrkkä formation
Vihajärvi group, Salmijoki formation Vihajärvi group, Salmijoki formation
Vihajärvi group, Pyssykulju formation Vihajärvi group, Pyssykulju formation
Kontiomäki group, Iijärvi formation Kontiomäki group, Iijärvi formation
Kontiomäki group, Hukkalansuo formation Kontiomäki group, Hukkalansuo formation
Paakkola group, Karunki formation Paakkola group, Karunki formation
Ristijärvi group, Kotila formation Ristijärvi group, Kotila formation
Ristijärvi group, Uva formation Ristijärvi group, Uva formation
Ristijärvi group, Väisälä formation Ristijärvi group, Väisälä formation
Levänen group, Rahkamäki formation Levänen group, Rahkamäki formation
Levänen group, Jälä formation Levänen group, Jälä formation
Levänen group, Hiidenlahti formation Levänen group, Hiidenlahti formation
Levänen group, undefined Kalevian formation in Kuopio undefined Kalevian formation in Kuopio undefined Kalevian formation in Kuopio undefined Kalevian formation in Kuopio Levänen group, undefined Kalevian formation in Kuopio undefined Kalevian formation in Kuopio undefined Kalevian formation in Kuopio undefined Kalevian formation in Kuopio
Kiiminki group, Vuotto formation Kiiminki group, Vuotto formation
Kiiminki group, Ylikiiminki formation Kiiminki group, Ylikiiminki formation
Kiiminki group, Haukipudas formation Kiiminki group, Haukipudas formation
Kiiminki group, undefined Ludicovian formation in Kiiminki Kiiminki group, undefined Ludicovian formation in Kiiminki
Salahmi group, Haajainen formation Salahmi group, Haajainen formation
Salahmi group, Rotimojoki formation Salahmi group, Rotimojoki formation
Salahmi group, Itämäki formation Salahmi group, Itämäki formation
Salahmi group, Rimpikangas formation Salahmi group, Rimpikangas formation
Salahmi group, Mataramäki formation Salahmi group, Mataramäki formation
Väyrylä group, Sarvipuro formation Väyrylä group, Sarvipuro formation
Väyrylä group, Roninkangas formation Väyrylä group, Roninkangas formation
Sotkamo group, Torinkylä formation Sotkamo group, Torinkylä formation
Sotkamo group, Tuomivaara formation Sotkamo group, Tuomivaara formation
Sotkamo group, Naapurinvaara formation Sotkamo group, Naapurinvaara formation
Sotkamo group, Tenetti formation Sotkamo group, Tenetti formation
Diverse Ludicovian formations, Niinikkosaari formation Diverse Ludicovian formations, Niinikkosaari formation
Diverse Ludicovian formations, Karhunsaari formation Diverse Ludicovian formations, Karhunsaari formation
Diverse Ludicovian formations, Hietapelto formation Diverse Ludicovian formations, Hietapelto formation
Diverse Ludicovian formations, Hakonen formation Diverse Ludicovian formations, Hakonen formation
Diverse Ludicovian formations, Talvivaara formation Diverse Ludicovian formations, Talvivaara formation
Diverse Ludicovian formations, undefined Ludicovian formation in Kainuu Diverse Ludicovian formations, undefined Ludicovian formation in Kainuu
Tervola group, Tikanmaa formation Tervola group, Tikanmaa formation
Tervola group, Poikkimaa formation Tervola group, Poikkimaa formation
Tervola group, Hirsimaa formation Tervola group, Hirsimaa formation
Tervola group, Rantamaa formation Tervola group, Rantamaa formation
Tervola group, Tuorevaara formation Tervola group, Tuorevaara formation
Savukoski group, Matarakoski formation Savukoski group, Matarakoski formation
Savukoski group, Pittarova formation Savukoski group, Pittarova formation
Savukoski group, Siulionpalo formation Savukoski group, Siulionpalo formation
Savukoski group, Rautuvaara formation Savukoski group, Rautuvaara formation
Savukoski group, Linkupalo formation Savukoski group, Linkupalo formation
Savukoski group, Jolhikko formation Savukoski group, Jolhikko formation
Savukoski group, Kolari formation Savukoski group, Kolari formation
Savukoski group, Ihanoja formation Savukoski group, Ihanoja formation
Savukoski group, Peuralampi formation Savukoski group, Peuralampi formation
Savukoski group, Liikasenvaara formation Savukoski group, Liikasenvaara formation
Savukoski group, Mertavaara formation Savukoski group, Mertavaara formation
Savukoski group, Sattasvaara formation Savukoski group, Sattasvaara formation
Savukoski group, Kummitsoiva formation Savukoski group, Kummitsoiva formation
Savukoski group, Peurasuvanto formation Savukoski group, Peurasuvanto formation
Savukoski group, Vittaselkä formation Savukoski group, Vittaselkä formation
Matara group, Syvälampi formation Matara group, Syvälampi formation
Matara group, Särkilampi formation Matara group, Särkilampi formation
Matara group, Perävaara formation Matara group, Perävaara formation
Matara group, Juuanjärvi formation Matara group, Juuanjärvi formation
Matara group, Soidinsuo formation Matara group, Soidinsuo formation
Matara group, undefined arkosite formation Matara group, undefined arkosite formation
Matara group, undefined quartzite formation Matara group, undefined quartzite formation
Hyypiä group, Petäikkö formation Hyypiä group, Petäikkö formation
Matalasuo group, Hahtolanmäki formation Matalasuo group, Hahtolanmäki formation
Matalasuo group, Horkanlampi formation Matalasuo group, Horkanlampi formation
Neulamäki group, Petonen formation Neulamäki group, Petonen formation
Neulamäki group, Vaivanen formation Neulamäki group, Vaivanen formation
Neulamäki group, Koivusaari formation Neulamäki group, Koivusaari formation
Neulamäki group, Hiidenmäki formation Neulamäki group, Hiidenmäki formation
Neulamäki group, undefined dolomite formation in Kuopio area Neulamäki group, undefined dolomite formation in Kuopio area
Neulamäki group, undefined mafic volcanic rock formation in Kuopio area Neulamäki group, undefined mafic volcanic rock formation in Kuopio area
Neulamäki group, undefined quartzite formation in Kuopio area Neulamäki group, undefined quartzite formation in Kuopio area
Utajärvi group, Koiteli formation Utajärvi group, Koiteli formation
Utajärvi group, Kiiminki formation Utajärvi group, Kiiminki formation
Utajärvi group, Pyyräselkä formation Utajärvi group, Pyyräselkä formation
Utajärvi group, Martimojoki formation Utajärvi group, Martimojoki formation
Utajärvi group, Vepsä formation Utajärvi group, Vepsä formation
Utajärvi group, Utajärvi formation Utajärvi group, Utajärvi formation
Diverse Jatulian formations, Kukkolampi formation Diverse Jatulian formations, Kukkolampi formation
Diverse Jatulian formations, Sääperinjärvi formation Diverse Jatulian formations, Sääperinjärvi formation
Diverse Jatulian formations, Sääperi formation Diverse Jatulian formations, Sääperi formation
Diverse Jatulian formations, Oravisalo formation Diverse Jatulian formations, Oravisalo formation
Diverse Jatulian formations, Särkilampi formation Diverse Jatulian formations, Särkilampi formation
Diverse Jatulian formations, undefined formation in Kainuu schist belt Diverse Jatulian formations, undefined formation in Kainuu schist belt
Diverse Jatulian formations, undefined formation in North Karelia Diverse Jatulian formations, undefined formation in North Karelia
Nilsiä group, Kinahmi formation Nilsiä group, Kinahmi formation
Nilsiä group, Keyritty formation Nilsiä group, Keyritty formation
Nilsiä group, Pisa formation Nilsiä group, Pisa formation
Nilsiä group, Kolmisoppi formation Nilsiä group, Kolmisoppi formation
Nilsiä group, Ilvolanmäki formation Nilsiä group, Ilvolanmäki formation
Nilsiä group, undefined quartzite formation in Kuopio area Nilsiä group, undefined quartzite formation in Kuopio area
Raatevaara group, Haukilampi formation Raatevaara group, Haukilampi formation
Raatevaara group, Koljola formation Raatevaara group, Koljola formation
Raatevaara group, Kalkunmäki formation Raatevaara group, Kalkunmäki formation
Raatevaara group, Viistola formation Raatevaara group, Viistola formation
Suutarinkylä group, Sorkolehto formation Suutarinkylä group, Sorkolehto formation
Suutarinkylä group, Vuohimäki formation Suutarinkylä group, Vuohimäki formation
Suutarinkylä group, Parkuanvaara formation Suutarinkylä group, Parkuanvaara formation
Somerjärvi group, Eskosenvaara formation Somerjärvi group, Eskosenvaara formation
Somerjärvi group, Salmijärvi formation Somerjärvi group, Salmijärvi formation
Somerjärvi group, Liejeenjoki formation Somerjärvi group, Liejeenjoki formation
Melalahti group, Keräsenvaara formation Melalahti group, Keräsenvaara formation
Melalahti group, Horkankallio formation Melalahti group, Horkankallio formation
Hyrynsalmi group, Syväjoki formation Hyrynsalmi group, Syväjoki formation
Hyrynsalmi group, Hietavaara formation Hyrynsalmi group, Hietavaara formation
Hyrynsalmi group, Lauttakylä formation Hyrynsalmi group, Lauttakylä formation
Hyrynsalmi group, Iso Tuomivaara formation Hyrynsalmi group, Iso Tuomivaara formation
Hyrynsalmi group, Poikkijärvi formation Hyrynsalmi group, Poikkijärvi formation
Kivalo group, Palokivalo formation Kivalo group, Palokivalo formation
Kivalo group, Jouttiaapa formation Kivalo group, Jouttiaapa formation
Kivalo group, Petäjäskoski formation Kivalo group, Petäjäskoski formation
Kivalo group, Kvartsimaa formation Kivalo group, Kvartsimaa formation
Kivalo group, Kaisavaara formation Kivalo group, Kaisavaara formation
Kivalo group, Ounasvaara formation Kivalo group, Ounasvaara formation
Kivalo group, Oikaraisenvaara formation Kivalo group, Oikaraisenvaara formation
Kivalo group, Niemivaara formation Kivalo group, Niemivaara formation
Kivalo group, Olkkajärvi formation Kivalo group, Olkkajärvi formation
Kivalo group, Raajärvi formation Kivalo group, Raajärvi formation
Kivalo group, Misi formation Kivalo group, Misi formation
Sodankylä group, Orakoski formation Sodankylä group, Orakoski formation
Sodankylä group, Virttiövaara formation Sodankylä group, Virttiövaara formation
Sodankylä group, Vuojärvi formation Sodankylä group, Vuojärvi formation
Sodankylä group, Honkavaara formation Sodankylä group, Honkavaara formation
Sodankylä group, Kivitunturi formation Sodankylä group, Kivitunturi formation
Sodankylä group, Hukkavaara formation Sodankylä group, Hukkavaara formation
Sodankylä group, Haisujupukka formation Sodankylä group, Haisujupukka formation
Sodankylä group, Postojoki formation Sodankylä group, Postojoki formation
Sodankylä group, Näätäselkä formation Sodankylä group, Näätäselkä formation
Sodankylä group, Petäjävaara formation Sodankylä group, Petäjävaara formation
Sodankylä group, Vaimojärvi formation Sodankylä group, Vaimojärvi formation
Sodankylä group, Sietkuoja formation Sodankylä group, Sietkuoja formation
Sodankylä group, Orajärvi formation Sodankylä group, Orajärvi formation
Sodankylä group, Seunuvaara formation Sodankylä group, Seunuvaara formation
Sodankylä group, Ruukinvaara formation Sodankylä group, Ruukinvaara formation
Sodankylä group, Visasaari formation Sodankylä group, Visasaari formation
Sodankylä group, Sorsajärvi formation Sodankylä group, Sorsajärvi formation
Sodankylä group, Rukatunturi formation Sodankylä group, Rukatunturi formation
Sodankylä group, Lokka fomation Sodankylä group, Lokka fomation
Sodankylä group, Tenniöjoki formation Sodankylä group, Tenniöjoki formation
Vuokatti group, Ohravaara formation Vuokatti group, Ohravaara formation
Vuokatti group, Möykynvaara formation Vuokatti group, Möykynvaara formation
East-Puolanka group, Naulaperä formation East-Puolanka group, Naulaperä formation
East-Puolanka group, Kiskonkoski formation East-Puolanka group, Kiskonkoski formation
East-Puolanka group, Vuorivaara formation East-Puolanka group, Vuorivaara formation
East-Puolanka group, Alakylä formation East-Puolanka group, Alakylä formation
East-Puolanka group, Kovasinvaara formation East-Puolanka group, Kovasinvaara formation
East-Puolanka group, Kometto formation East-Puolanka group, Kometto formation
East-Puolanka group, Hallakulma formation East-Puolanka group, Hallakulma formation
East-Puolanka group, Siikavaara formation East-Puolanka group, Siikavaara formation
East-Puolanka group, undefined quartzite formation East-Puolanka group, undefined quartzite formation
Herajärvi group, Hokkalampi paleosol Herajärvi group, Hokkalampi paleosol
Herajärvi group, Vesivaara formation Herajärvi group, Vesivaara formation
Herajärvi group, Koli formation Herajärvi group, Koli formation
Herajärvi group, Jero formation Herajärvi group, Jero formation
Herajärvi group, Puso formation Herajärvi group, Puso formation
Herajärvi group, undefined quartzite formation in Koli area Herajärvi group, undefined quartzite formation in Koli area
Diverse Sumi-Sariola formations, Hepoköngäs formation Diverse Sumi-Sariola formations, Hepoköngäs formation
Diverse Sumi-Sariola formations, Pitkälika formation Diverse Sumi-Sariola formations, Pitkälika formation
Diverse Sumi-Sariola formations, Soidensuo formation Diverse Sumi-Sariola formations, Soidensuo formation
Diverse Sumi-Sariola formations, Varisniemi formation Diverse Sumi-Sariola formations, Varisniemi formation
Diverse Sumi-Sariola formations, Lippumäki formation Diverse Sumi-Sariola formations, Lippumäki formation
Diverse Sumi-Sariola formations, Pölkkylampi formation Diverse Sumi-Sariola formations, Pölkkylampi formation
Central Puolanka group, Pärekangas formation Central Puolanka group, Pärekangas formation
Central Puolanka group, Akanvaara formation Central Puolanka group, Akanvaara formation
Central Puolanka group, Puolankajärvi formation Central Puolanka group, Puolankajärvi formation
Puukkokumpu group, Sompujärvi formation Puukkokumpu group, Sompujärvi formation
Puukkokumpu group, Runkaus formation Puukkokumpu group, Runkaus formation
Puukkokumpu group, Pisavaara formation Puukkokumpu group, Pisavaara formation
Puukkokumpu group, Nivavaara formation Puukkokumpu group, Nivavaara formation
Puukkokumpu group, Santalampi formation Puukkokumpu group, Santalampi formation
Korvuanjoki group, Lukkarinvaara formation Korvuanjoki group, Lukkarinvaara formation
Korvuanjoki group, Turpeisenvaara formation Korvuanjoki group, Turpeisenvaara formation
Korvuanjoki group, Paljakkavaara formation Korvuanjoki group, Paljakkavaara formation
Kyykkä group, Hattusaari formation Kyykkä group, Hattusaari formation
Kyykkä group, Ilvesvaara formation Kyykkä group, Ilvesvaara formation
Kyykkä group, Urkkavaara formation Kyykkä group, Urkkavaara formation
Honkajärvi group, Nurmela formation Honkajärvi group, Nurmela formation
Honkajärvi group, Pyöreäsuo formation Honkajärvi group, Pyöreäsuo formation
Honkajärvi group, Honkala formation Honkajärvi group, Honkala formation
Kurkikylä group, Laanhongikko formation Kurkikylä group, Laanhongikko formation
Kurkikylä group, Matinvaara formation Kurkikylä group, Matinvaara formation
Kurkikylä group, Ahven-Kivilampi formation Kurkikylä group, Ahven-Kivilampi formation
Kurkikylä group, Iso Tolpanjärvi formation Kurkikylä group, Iso Tolpanjärvi formation
Kurkikylä group, Vihantaselkä formation Kurkikylä group, Vihantaselkä formation
Kuusamo group, Unikumpu formation Kuusamo group, Unikumpu formation
Kuusamo group, Karhulehto formation Kuusamo group, Karhulehto formation
Kuusamo group, Möykkelmä formation Kuusamo group, Möykkelmä formation
Kuusamo group, Vajukoski formation Kuusamo group, Vajukoski formation
Kuusamo group, Vuollosvaara formation Kuusamo group, Vuollosvaara formation
Kuusamo group, Kaukonen formation Kuusamo group, Kaukonen formation
Kuusamo group, Teuravuoma formation Kuusamo group, Teuravuoma formation
Kuusamo group, Kuntijärvi formation Kuusamo group, Kuntijärvi formation
Kuusamo group, Mäntyvaara formation Kuusamo group, Mäntyvaara formation
Kuusamo group, Esikkovaara formation Kuusamo group, Esikkovaara formation
Kuusamo group, Harjunpalo formation Kuusamo group, Harjunpalo formation
Kuusamo group, Kuusijärvi formation Kuusamo group, Kuusijärvi formation
Kuusamo group, Vehnäsvaara formation Kuusamo group, Vehnäsvaara formation
Kuusamo group, Koskimaa formation Kuusamo group, Koskimaa formation
Kuusamo group, Iinattijärvi formation Kuusamo group, Iinattijärvi formation
Salla group, Rookkiaapa formation Salla group, Rookkiaapa formation
Salla group, Kuortisoja formation Salla group, Kuortisoja formation
Salla group, Petservaara formation Salla group, Petservaara formation
Salla group, Kuntivaara formation Salla group, Kuntivaara formation
Salla group, Purkkivaara formation Salla group, Purkkivaara formation
Salla group, Sirniö formation Salla group, Sirniö formation
Hattu group, Naukunlampi formation Hattu group, Naukunlampi formation
Hattu group, Ukkolanvaara formation Hattu group, Ukkolanvaara formation
Hattu group, Korvilansuo formation Hattu group, Korvilansuo formation
Hattu group, Sivakkojoki formation Hattu group, Sivakkojoki formation
Hattu group, Hosko formation Hattu group, Hosko formation
Hattu group, Kuljunki formation Hattu group, Kuljunki formation
Hattu group, Tiittalanvaara formation Hattu group, Tiittalanvaara formation
Hattu group, Pampalo formation Hattu group, Pampalo formation
Hattu group, undefined formation Hattu group, undefined formation
Ilaja group, Ruukinpohja formation Ilaja group, Ruukinpohja formation
Kovero group, Saavanlampi formation Kovero group, Saavanlampi formation
Kovero group, Kuuspuro formation Kovero group, Kuuspuro formation
Kovero group, Kontiokangas formation Kovero group, Kontiokangas formation
Kovero group, Hevoskumpu formation Kovero group, Hevoskumpu formation
Kovero group, Otravaara formation Kovero group, Otravaara formation
Kovero group, Myllykorpi formation Kovero group, Myllykorpi formation
Kovero group, Kiurunlampi formation Kovero group, Kiurunlampi formation
Kovero group, Pykälikönvaara formation Kovero group, Pykälikönvaara formation
Kovero group, Hömötti formation Kovero group, Hömötti formation
Kovero group, Leonrimpi formation Kovero group, Leonrimpi formation
Kovero group, Honkakangas formation Kovero group, Honkakangas formation
Oijärvi group, Karahkakangas formation Oijärvi group, Karahkakangas formation
Oijärvi group, Kylmäkangas formation Oijärvi group, Kylmäkangas formation
Oijärvi group, Palolampi formation Oijärvi group, Palolampi formation
Oijärvi group, Soidinkumpu formation Oijärvi group, Soidinkumpu formation
Oijärvi group, Kälkkäjäkumpu formation Oijärvi group, Kälkkäjäkumpu formation
Oijärvi group, Mauru formation Oijärvi group, Mauru formation
Oijärvi group, Yli-Ii formation Oijärvi group, Yli-Ii formation
Oijärvi group, Haukilampi formation Oijärvi group, Haukilampi formation
Suomussalmi group, Luoma formation Suomussalmi group, Luoma formation
Suomussalmi group, Tormua formation Suomussalmi group, Tormua formation
Suomussalmi group, Ahvenlahti formation Suomussalmi group, Ahvenlahti formation
Suomussalmi group, Mesa-aho formation Suomussalmi group, Mesa-aho formation
Tipasjärvi group, Koivumäki formation Tipasjärvi group, Koivumäki formation
Tipasjärvi group, Hietajärvi formation Tipasjärvi group, Hietajärvi formation
Tipasjärvi group, Kallio formation Tipasjärvi group, Kallio formation
Tipasjärvi group, Taivaljärvi formation Tipasjärvi group, Taivaljärvi formation
Tipasjärvi group, Kokkoniemi formation Tipasjärvi group, Kokkoniemi formation
Kuhmo group, Nuolikangas formation Kuhmo group, Nuolikangas formation
Kuhmo group, Ruokojärvi formation Kuhmo group, Ruokojärvi formation
Kuhmo group, Mäkisensuo formation Kuhmo group, Mäkisensuo formation
Kuhmo group, Siivikko formation Kuhmo group, Siivikko formation
Kuhmo group, Ronkaperä formation Kuhmo group, Ronkaperä formation
Superseurue – Seurue [litodeemiset yksiköt] (55)
<all other values> <all other values>
Diverse Mesozoic suites and lithodemes, Lappajärvi impact suite Diverse Mesozoic suites and lithodemes, Lappajärvi impact suite
Diverse Paleozoic suites and lithodemes, Nalganas nappe Diverse Paleozoic suites and lithodemes, Nalganas nappe
Diverse Paleozoic suites and lithodemes, Nabar nappe Diverse Paleozoic suites and lithodemes, Nabar nappe
Diverse Paleozoic suites and lithodemes, Vaddas nappe Diverse Paleozoic suites and lithodemes, Vaddas nappe
Diverse Paleozoic suites and lithodemes, Diverse paleozoiclithodemes Diverse Paleozoic suites and lithodemes, Diverse paleozoiclithodemes
Diverse Neoproterozoic suites and lithodemes, Kaavi kimberlite suite Diverse Neoproterozoic suites and lithodemes, Kaavi kimberlite suite
Diverse Neoproterozoic suites and lithodemes, Kuusamo kimberlite suite Diverse Neoproterozoic suites and lithodemes, Kuusamo kimberlite suite
Diverse Neoproterozoic suites and lithodemes, Sääksjärvi impact suite Diverse Neoproterozoic suites and lithodemes, Sääksjärvi impact suite
Diverse Mesoproterozoic suites and lithodemes, Diverse mesoproterozoic lithodemes Diverse Mesoproterozoic suites and lithodemes, Diverse mesoproterozoic lithodemes
Diverse Mesoproterozoic suites and lithodemes, Kuhmo kimberlite suite Diverse Mesoproterozoic suites and lithodemes, Kuhmo kimberlite suite
Diverse Mesoproterozoic suites and lithodemes, Satakunta olivine diabase suite Diverse Mesoproterozoic suites and lithodemes, Satakunta olivine diabase suite
Southern Finland rapakivi supersuite, Kymi rapakivi suite Southern Finland rapakivi supersuite, Kymi rapakivi suite
Southern Finland rapakivi supersuite, Åland rapakivi suite Southern Finland rapakivi supersuite, Åland rapakivi suite
Southern Finland rapakivi supersuite, Siipyy rapakivi suite Southern Finland rapakivi supersuite, Siipyy rapakivi suite
Southern Finland rapakivi supersuite, Taalikkala suite Southern Finland rapakivi supersuite, Taalikkala suite
Southern Finland rapakivi supersuite, Kuisaari suite Southern Finland rapakivi supersuite, Kuisaari suite
Southern Finland rapakivi supersuite, Föglö dyke suite Southern Finland rapakivi supersuite, Föglö dyke suite
Lapland appinite supersuite, Pirtinvaara suite Lapland appinite supersuite, Pirtinvaara suite
Lapland appinite supersuite, Lohiniva appinite suite Lapland appinite supersuite, Lohiniva appinite suite
East Finland granitoid supersuite, Kajaani granite suite East Finland granitoid supersuite, Kajaani granite suite
East Finland granitoid supersuite, Puruvesi intrusive suite East Finland granitoid supersuite, Puruvesi intrusive suite
East Finland granitoid supersuite, Kitee granite suite East Finland granitoid supersuite, Kitee granite suite
Northern Savo supersuite, Muuruvesi suite Northern Savo supersuite, Muuruvesi suite
Northern Savo supersuite, Heinävesi suite Northern Savo supersuite, Heinävesi suite
Northern Savo supersuite, Kaarakkala suite Northern Savo supersuite, Kaarakkala suite
Savo supersuite, Näläntöjärvi suite Savo supersuite, Näläntöjärvi suite
Savo supersuite, Lampaanjärvi suite Savo supersuite, Lampaanjärvi suite
Savo supersuite, Suonenjoki suite Savo supersuite, Suonenjoki suite
Rovaniemi supersuite, Oikarila suite Rovaniemi supersuite, Oikarila suite
Rovaniemi supersuite, Sieppijärvi suite Rovaniemi supersuite, Sieppijärvi suite
Rovaniemi supersuite, Rovajärvi suite Rovaniemi supersuite, Rovajärvi suite
Rovaniemi supersuite, Hosiojoki suite Rovaniemi supersuite, Hosiojoki suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kapustakangas suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kapustakangas suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Tohmajärvi dyke suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Tohmajärvi dyke suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Koli sill suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Koli sill suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kuukasjärvi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kuukasjärvi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Otanmäki suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Otanmäki suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Karhujupukka suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Karhujupukka suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Rantavaara suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Rantavaara suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Keivitsa layered intrusion suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Keivitsa layered intrusion suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kolari dyke suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kolari dyke suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Haaparanta suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Haaparanta suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Tohmajärvi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Tohmajärvi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Tikkala suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Tikkala suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kontiolahti suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kontiolahti suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Joensuu suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Joensuu suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Haukivesi intrusive suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Haukivesi intrusive suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Nattanen granite suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Nattanen granite suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Juojärvi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Juojärvi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Viinijärvi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Viinijärvi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Jormua ophiolite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Jormua ophiolite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Outokumpu suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Outokumpu suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Retunen suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Retunen suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Riihilahti suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Riihilahti suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Rauanjärvi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Rauanjärvi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Ostrobothnia mafic pophyrite suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Ostrobothnia mafic pophyrite suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Koivenlampi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Koivenlampi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Ludicovian suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Ludicovian suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Höytiäinen suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Höytiäinen suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kittilä suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kittilä suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Nuasjärvi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Nuasjärvi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Korholanmäki suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Korholanmäki suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Rehja suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Rehja suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kiurujärvi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kiurujärvi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Martimo suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Martimo suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Uusivirka suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Uusivirka suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Vähäkurkkio suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Vähäkurkkio suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Raiseatnu suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Raiseatnu suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Olostunturi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Olostunturi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Western Lapland intrusive suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Western Lapland intrusive suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Silisjoki suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Silisjoki suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Luossavarri suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Luossavarri suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Venetpalo plutonic suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Venetpalo plutonic suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kokkoneva intrusive suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kokkoneva intrusive suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Maavesi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Maavesi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kotalahti suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kotalahti suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Vammala suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Vammala suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Ylivieska plutonic suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Ylivieska plutonic suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Korkatti suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Korkatti suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Rautalampi plutonic suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Rautalampi plutonic suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Saarijärvi plutonic suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Saarijärvi plutonic suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Pirkanmaa intrusive suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Pirkanmaa intrusive suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Seinäjoki granite suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Seinäjoki granite suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Southern Ostrobothnia intrusive suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Southern Ostrobothnia intrusive suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Määrjärvi intrusive suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Määrjärvi intrusive suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Southern Finland plutonic suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Southern Finland plutonic suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Southern Finland layered intrusion suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Southern Finland layered intrusion suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Tiirismaa suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Tiirismaa suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Southern Finland granite suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Southern Finland granite suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Åva plutonic suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Åva plutonic suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Diverse Paleoproterozoic lithodemes Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Diverse Paleoproterozoic lithodemes
Southern Finland supersuite, Häme migmatite suite Southern Finland supersuite, Häme migmatite suite
Southern Finland supersuite, Viholanniemi volcanic suite Southern Finland supersuite, Viholanniemi volcanic suite
Southern Finland supersuite, Pahakkala volcanic suite Southern Finland supersuite, Pahakkala volcanic suite
Southern Finland supersuite, Renkajärvi suite Southern Finland supersuite, Renkajärvi suite
Southern Finland supersuite, Forssa volcanic suite Southern Finland supersuite, Forssa volcanic suite
Southern Finland supersuite, Korpo suite Southern Finland supersuite, Korpo suite
Southern Finland supersuite, Matkonmäki suite Southern Finland supersuite, Matkonmäki suite
Southern Finland supersuite, Virtasalmi suite Southern Finland supersuite, Virtasalmi suite
Southern Finland supersuite, Nuutajärvi suite Southern Finland supersuite, Nuutajärvi suite
Southern Finland supersuite, Loimaa suite Southern Finland supersuite, Loimaa suite
Southern Finland supersuite, Kimito suite Southern Finland supersuite, Kimito suite
Western Finland supersuite, Teuva suite Western Finland supersuite, Teuva suite
Western Finland supersuite, Jurva suite Western Finland supersuite, Jurva suite
Western Finland supersuite, Hirsilä suite Western Finland supersuite, Hirsilä suite
Western Finland supersuite, Pirkanmaa migmatite suite Western Finland supersuite, Pirkanmaa migmatite suite
Western Finland supersuite, Pyhäjärvi suite Western Finland supersuite, Pyhäjärvi suite
Western Finland supersuite, Nivala suite Western Finland supersuite, Nivala suite
Western Finland supersuite, Pirttikylä suite Western Finland supersuite, Pirttikylä suite
Western Finland supersuite, Lapua suite Western Finland supersuite, Lapua suite
Western Finland supersuite, Lappfors suite Western Finland supersuite, Lappfors suite
Western Finland supersuite, Makkola suite Western Finland supersuite, Makkola suite
Karelia layered intrusion supersuite, Peräpohja layered intrusion suite Karelia layered intrusion supersuite, Peräpohja layered intrusion suite
Karelia layered intrusion supersuite, Koillismaa layered intrusion suite Karelia layered intrusion supersuite, Koillismaa layered intrusion suite
Karelia layered intrusion supersuite, Eastern Lapland layered intrusion suite Karelia layered intrusion supersuite, Eastern Lapland layered intrusion suite
Karelia layered intrusion supersuite, Junttilanniemi suite Karelia layered intrusion supersuite, Junttilanniemi suite
Karelia layered intrusion supersuite, Pääjärvi dyke suite Karelia layered intrusion supersuite, Pääjärvi dyke suite
Karelia layered intrusion supersuite, Kärppäsuo dyke suite Karelia layered intrusion supersuite, Kärppäsuo dyke suite
Karelia layered intrusion supersuite, Peuratunturi dyke suite Karelia layered intrusion supersuite, Peuratunturi dyke suite
Karelia layered intrusion supersuite, Koillismaa syenite suite Karelia layered intrusion supersuite, Koillismaa syenite suite
Karelia layered intrusion supersuite, Tuliniemet suite Karelia layered intrusion supersuite, Tuliniemet suite
Karelia layered intrusion supersuite, Kelottijärvi suite Karelia layered intrusion supersuite, Kelottijärvi suite
Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Konivaara suite Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Konivaara suite
Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Jonsa suite Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Jonsa suite
Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Tuntsa suite Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Tuntsa suite
Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Siilinjärvi suite Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Siilinjärvi suite
Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Koitere suite Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Koitere suite
Central Lapland supersuite, Posio suite Central Lapland supersuite, Posio suite
Central Lapland supersuite, Heraselkä suite Central Lapland supersuite, Heraselkä suite
Kallioperän lähtöaineisto 200k (57)
Aineiston laatuluokitus 200k (58)
A (Aineiston laatu on hyvä) A (Aineiston laatu on hyvä)
B (Kohtalaisen hyvä aineisto) B (Kohtalaisen hyvä aineisto)
C (Keskinkertainen aineisto) C (Keskinkertainen aineisto)
D (Aineiston laatu välttävä) D (Aineiston laatu välttävä)
E (Aineiston laatu välttävä -) E (Aineiston laatu välttävä -)
määrittelemätön määrittelemätön
Mustaliuskeet 200k (59)
Kallioperähavainto ja tulkinta magneettiselta/sähkömagneettiselta kartalta Kallioperähavainto ja tulkinta magneettiselta/sähkömagneettiselta kartalta
Tulkittu magneettiselta kartalta Tulkittu magneettiselta kartalta
Tulkittu sähkömagneettiselta kartalta Tulkittu sähkömagneettiselta kartalta
Tulkinta perustuu kairaustietoon Tulkinta perustuu kairaustietoon
Juoniparvet 200k (60)
2111115 Tonaliitti 2111115 Tonaliitti
2111122 Alkalimaasälpäsyeniitti 2111122 Alkalimaasälpäsyeniitti
2111124 Syeniitti 2111124 Syeniitti
2111144 Gabro 2111144 Gabro
21131 Felsinen puolipinnallinen kivi 21131 Felsinen puolipinnallinen kivi
2113111 RE-pegmatiitti 2113111 RE-pegmatiitti
211313 Porfyyri 211313 Porfyyri
2113131 Kvartsi-maasälpäporfyyri 2113131 Kvartsi-maasälpäporfyyri
2113132 Kvartsi-porfyyri 2113132 Kvartsi-porfyyri
21132 Mafinen puolipinnallinen kivi 21132 Mafinen puolipinnallinen kivi
211321 Diabaasi (Doleriitti) 211321 Diabaasi (Doleriitti)
211322 Mafinen porfyyri 211322 Mafinen porfyyri
2113221 Plagioklaasiporfyyriitti 2113221 Plagioklaasiporfyyriitti
2113223 Uraliittiporfyriitti 2113223 Uraliittiporfyriitti
21133 Ultramafinen puolipinnallinen kivi 21133 Ultramafinen puolipinnallinen kivi
211341 Lamprofyyri 211341 Lamprofyyri
21135 Intermediäärinen puolipinnallinen kivi 21135 Intermediäärinen puolipinnallinen kivi
21144 Kimberliitti 21144 Kimberliitti
21145 Lamproiitti 21145 Lamproiitti
21212 Hiekkakivi 21212 Hiekkakivi
Litologiset muotoviivat 200k (61)
2111 Graniittiset juonet 2111 Graniittiset juonet
2113 Kiillegneissipaleosomi 2113 Kiillegneissipaleosomi
2141 Grafiittiliuskevälikerros 2141 Grafiittiliuskevälikerros
2124 Gneissiliuskeisuus 2124 Gneissiliuskeisuus
2142 Kalkkisilikaattivälikerros 2142 Kalkkisilikaattivälikerros
2143 Kiilleliuske/gneissivälikerros 2143 Kiilleliuske/gneissivälikerros
2144 Kvartsiittivälikerros 2144 Kvartsiittivälikerros
2145 Konglomeraattivälikerros 2145 Konglomeraattivälikerros
2146 Amfiboliittivälikerros 2146 Amfiboliittivälikerros
2147 Felsinen vulkaniittivälikerros 2147 Felsinen vulkaniittivälikerros
2151 Rautamuodostumavälikerros 2151 Rautamuodostumavälikerros
2152 Mineralisoitunut välikerros 2152 Mineralisoitunut välikerros
2153 Karbonaattikivivälikerros 2153 Karbonaattikivivälikerros
Rakenteelliset muotoviivat 200k (62)
2121 Kerroksellisuus 2121 Kerroksellisuus
2122 Magmaattinen kerroksellisuus 2122 Magmaattinen kerroksellisuus
2123 Liuskeisuus 2123 Liuskeisuus
2131 Magneettinen muotoviiva 2131 Magneettinen muotoviiva
2132 Elektromagneettinen muotoviiva 2132 Elektromagneettinen muotoviiva
Poimurakenteet 200k (63)
Antikliini Antikliini
Antiformi Antiformi
Synkliini Synkliini
Synformi Synformi
Siirrosrakenteet 200k (64)
2211 Suuri määrittelemätön siirrosvyöhyke 2211 Suuri määrittelemätön siirrosvyöhyke
22121 Suuri oikeakätinen kulkusiirtymäsiirrosvyöhyke 22121 Suuri oikeakätinen kulkusiirtymäsiirrosvyöhyke
22122 Suuri vasenkätinen kulkusiirtymäsiirrosvyöhyke 22122 Suuri vasenkätinen kulkusiirtymäsiirrosvyöhyke
22151 Ylityöntövyöhyke 22151 Ylityöntövyöhyke
2216 Suuri normaalisiirrosvyöhyke 2216 Suuri normaalisiirrosvyöhyke
221611 Vaaka työntösiirros 221611 Vaaka työntösiirros
2217 Suuri vinosivuttaissiirtymäsiirros 2217 Suuri vinosivuttaissiirtymäsiirros
22171 Suuri oikeakätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros 22171 Suuri oikeakätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros
22172 Suuri vasenkätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros 22172 Suuri vasenkätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros
2221 Määrittelemätön siirrosvyöhyke 2221 Määrittelemätön siirrosvyöhyke
22221 Pieni oikeakätinen kulkusiirtymäsiirros 22221 Pieni oikeakätinen kulkusiirtymäsiirros
22222 Pieni vasenkätinen kulkusiirtymäsiirros 22222 Pieni vasenkätinen kulkusiirtymäsiirros
22251 Ylityöntösiirros 22251 Ylityöntösiirros
22252 Pieni jyrkkä käänteinen siirros 22252 Pieni jyrkkä käänteinen siirros
2226 Pieni normaalisiirros 2226 Pieni normaalisiirros
22271 Oikeakätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros 22271 Oikeakätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros
22272 Vasenkätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros 22272 Vasenkätinen vinosivuttaissiirtymäsiirros
2228 Ruhje / murrospinta 2228 Ruhje / murrospinta
Litologiset yksiköt 200k (65)
2111112 Alkalimaasälpägraniitti 2111112 Alkalimaasälpägraniitti
2111113 Graniitti 2111113 Graniitti
21111132 Syenograniitti 21111132 Syenograniitti
21111133 Montsograniitti 21111133 Montsograniitti
21111134 Porfyyrinen graniitti 21111134 Porfyyrinen graniitti
21111135 Rapakivigraniitti 21111135 Rapakivigraniitti
211111351 Rapakivigraniitti (s.s) 211111351 Rapakivigraniitti (s.s)
211111352 Viborgiitti 211111352 Viborgiitti
211111353 Pyterliitti 211111353 Pyterliitti
211111354 Porfyyrinen rapakivigraniitti 211111354 Porfyyrinen rapakivigraniitti
211111355 Kvartsiporfyyrinen rapakivi 211111355 Kvartsiporfyyrinen rapakivi
211111356 Apliittinen rapakivigraniitti 211111356 Apliittinen rapakivigraniitti
21111136 Mikrokliinigraniitti 21111136 Mikrokliinigraniitti
21111137 Pyrokseenigraniitti 21111137 Pyrokseenigraniitti
21111138 Pegmatiittigraniitti 21111138 Pegmatiittigraniitti
2111114 Granodioriitti 2111114 Granodioriitti
21111141 Charnoenderbiitti 21111141 Charnoenderbiitti
21111142 Porfyyrinen granodioriitti 21111142 Porfyyrinen granodioriitti
2111115 Tonaliitti 2111115 Tonaliitti
21111151 Enderbiitti 21111151 Enderbiitti
21111152 Trondhjemiitti 21111152 Trondhjemiitti
21111154 Pyrokseenitonaliitti 21111154 Pyrokseenitonaliitti
2111123 Kvartsisyeniitti 2111123 Kvartsisyeniitti
2111124 Syeniitti 2111124 Syeniitti
2111125 Kvartsimontsoniitti 2111125 Kvartsimontsoniitti
21111251 Porfyyrinen kvartsimontsoniitti 21111251 Porfyyrinen kvartsimontsoniitti
2111126 Montsoniitti 2111126 Montsoniitti
211113 Dioritoidi 211113 Dioritoidi
2111131 Kvartsimontsodioriitti 2111131 Kvartsimontsodioriitti
2111132 Montsodioriitti 2111132 Montsodioriitti
2111133 Kvartsidioriitti 2111133 Kvartsidioriitti
2111134 Dioriitti 2111134 Dioriitti
211114 Gabroidi 211114 Gabroidi
2111142 Montsogabro 2111142 Montsogabro
2111144 Gabro 2111144 Gabro
21111441 Noriitti 21111441 Noriitti
21111442 Gabronoriitti 21111442 Gabronoriitti
21111444 Troktoliitti 21111444 Troktoliitti
21111445 Sarvivälkegabro 21111445 Sarvivälkegabro
2111152 Anortosiitti 2111152 Anortosiitti
211119 Foidoliitti 211119 Foidoliitti
21112 Ultramafinen syväkivi 21112 Ultramafinen syväkivi
211121 Peridotiitti 211121 Peridotiitti
2111211 Duniitti 2111211 Duniitti
2111212 Pyrokseeniperidotiitti 2111212 Pyrokseeniperidotiitti
21112121 Harzburgiitti 21112121 Harzburgiitti
21112123 Wehrliitti 21112123 Wehrliitti
211122 Pyrokseniitti 211122 Pyrokseniitti
2111221 Pyrokseniitti (s.s.) 2111221 Pyrokseniitti (s.s.)
211123 Hornblendiitti (s.s) 211123 Hornblendiitti (s.s)
2111231 Hornblendiitti 2111231 Hornblendiitti
2111232 Oliviini-pyrokseenihornblendiitti 2111232 Oliviini-pyrokseenihornblendiitti
2111233 Oliviinihornblendiitti 2111233 Oliviinihornblendiitti
21121 Felsinen vulkaniitti 21121 Felsinen vulkaniitti
2112112 Ryoliitti 2112112 Ryoliitti
2112121 Dasiitti 2112121 Dasiitti
211214 Felsinen tuffi 211214 Felsinen tuffi
21122 Intermediäärinen vulkaniitti 21122 Intermediäärinen vulkaniitti
2112211 Andesiitti 2112211 Andesiitti
2112213 Basalttinen andesiitti 2112213 Basalttinen andesiitti
211223 Intermediäärinen tuffi 211223 Intermediäärinen tuffi
2112231 Intermediäärinen grafiittituffi 2112231 Intermediäärinen grafiittituffi
21123 Mafinen vulkaniitti 21123 Mafinen vulkaniitti
2112311 Basaltti 2112311 Basaltti
21123113 Tholeiittinen basaltti 21123113 Tholeiittinen basaltti
211231131 Fe-tholeiitti 211231131 Fe-tholeiitti
211231132 Mg-tholeiitti 211231132 Mg-tholeiitti
21123114 Korkea Mg -basaltti 21123114 Korkea Mg -basaltti
211234 Mafinen tuffi 211234 Mafinen tuffi
2112341 Mafinen grafiittituffi 2112341 Mafinen grafiittituffi
21124 Ultamafinen vulkaniitti 21124 Ultamafinen vulkaniitti
211242 Pikriittinen vulkaniitti 211242 Pikriittinen vulkaniitti
2112422 Komatiitti 2112422 Komatiitti
21124221 Basalttinen komatiitti 21124221 Basalttinen komatiitti
21124222 Peridotiittinen komatiitti 21124222 Peridotiittinen komatiitti
2112431 Boniniitti (s.s.) 2112431 Boniniitti (s.s.)
211245 Ultramafinen tuffi 211245 Ultramafinen tuffi
211246 Ultramafinen vulkaaninen breksia 211246 Ultramafinen vulkaaninen breksia
21131 Felsinen puolipinnallinen kivi 21131 Felsinen puolipinnallinen kivi
211311 Pegmatiitti 211311 Pegmatiitti
2113111 RE-pegmatiitti 2113111 RE-pegmatiitti
211312 Apliitti 211312 Apliitti
211313 Porfyyri 211313 Porfyyri
2113131 Kvartsi-maasälpäporfyyri 2113131 Kvartsi-maasälpäporfyyri
21132 Mafinen puolipinnallinen kivi 21132 Mafinen puolipinnallinen kivi
211321 Doleriitti 211321 Doleriitti
211322 Mafinen porfyriitti 211322 Mafinen porfyriitti
2113221 Plagioklaasiporfyriitti 2113221 Plagioklaasiporfyriitti
2113223 Uraliittiporfyriitti 2113223 Uraliittiporfyriitti
21133 Ultramafinen puolipinnallinen kivi 21133 Ultramafinen puolipinnallinen kivi
21135 Intermediäärinen puolipinnallinen kivi 21135 Intermediäärinen puolipinnallinen kivi
21141 Karbonatiitti 21141 Karbonatiitti
21144 Kimberliitti 21144 Kimberliitti
21147 Sulfidimalmi 21147 Sulfidimalmi
21148 Oksidimalmi 21148 Oksidimalmi
212111 Savikivi 212111 Savikivi
212112 Silttikivi 212112 Silttikivi
21212 Hiekkakivi 21212 Hiekkakivi
2121211 Kvartsiareniitti 2121211 Kvartsiareniitti
2121213 Meta-arkoosi 2121213 Meta-arkoosi
212122 Vakka 212122 Vakka
2121221 Kvartsivakka 2121221 Kvartsivakka
2121224 Grauvakka 2121224 Grauvakka
2121242 Tuffiittinen hiekkakivi 2121242 Tuffiittinen hiekkakivi
21212421 Felsinen tuffiitti 21212421 Felsinen tuffiitti
21212422 Intermediäärinen tuffiitti 21212422 Intermediäärinen tuffiitti
21212423 Mafinen tuffiitti 21212423 Mafinen tuffiitti
21213 Konglomeraatti 21213 Konglomeraatti
212131 Ortokonglomeraatti 212131 Ortokonglomeraatti
2121312 Polymiktinen konglomeraatti 2121312 Polymiktinen konglomeraatti
212132 Breksiakonglomeraatti 212132 Breksiakonglomeraatti
212134 Vulkaniklastinen konglomeraatti 212134 Vulkaniklastinen konglomeraatti
2121341 Felsinen vulkaniklasinen konglomeraatti 2121341 Felsinen vulkaniklasinen konglomeraatti
2121342 Intermediäärinen vulkaniklastinen konglomeraatti 2121342 Intermediäärinen vulkaniklastinen konglomeraatti
2121343 Mafinen vulkaniklastinen konglomeraatti 2121343 Mafinen vulkaniklastinen konglomeraatti
2122 Karbonaattikivi 2122 Karbonaattikivi
21221 Kalsiittinen karbonaattikivi 21221 Kalsiittinen karbonaattikivi
212211 Kalkkikivi 212211 Kalkkikivi
212212 Dolomiittinen kalkkikivi 212212 Dolomiittinen kalkkikivi
21222 Dolomiittinen karbonaattikivi 21222 Dolomiittinen karbonaattikivi
21231 Raitainen rautakivi 21231 Raitainen rautakivi
212313 Sulfidifasieksen rautakivi 212313 Sulfidifasieksen rautakivi
212314 Karbonaattifasieksen raitainen rautamuodostuma 212314 Karbonaattifasieksen raitainen rautamuodostuma
21241 Sertti 21241 Sertti
213311 Granofyyri 213311 Granofyyri
213322 Granaatti-kordieriitti-antofylliittikivi 213322 Granaatti-kordieriitti-antofylliittikivi
21333 Meta-ultramafinen kivi 21333 Meta-ultramafinen kivi
213331 Serpentiniitti 213331 Serpentiniitti
213332 Vuolukivi 213332 Vuolukivi
213341 Serisiittiliuske 213341 Serisiittiliuske
213342 Kloriittiliuske 213342 Kloriittiliuske
213343 Talkkiliuske 213343 Talkkiliuske
213351 Serisiitti-kordieriittigneissi 213351 Serisiitti-kordieriittigneissi
213352 Granaatti-kordieriitti-antofylliittigneissi 213352 Granaatti-kordieriitti-antofylliittigneissi
213353 Granaatti-kordieriittigneissi 213353 Granaatti-kordieriittigneissi
213354 Kordieriitti-sillimaniittigneissi 213354 Kordieriitti-sillimaniittigneissi
21341 Psammiitti 21341 Psammiitti
21342 Kvartsiitti 21342 Kvartsiitti
213421 Ortokvartsiitti 213421 Ortokvartsiitti
213422 Arkoosikvartsiitti 213422 Arkoosikvartsiitti
213423 Serisiittikvartsiitti 213423 Serisiittikvartsiitti
21343 Semipeliitti 21343 Semipeliitti
21344 Peliitti 21344 Peliitti
21345 Kalkkisilikaattikivi 21345 Kalkkisilikaattikivi
21348 Paraliuske 21348 Paraliuske
213481 Biotiittiparaliuske 213481 Biotiittiparaliuske
213482 Fylliitti 213482 Fylliitti
213483 Serisiittiparaliuske 213483 Serisiittiparaliuske
213484 Kvartsi-maasälpäparaliuske 213484 Kvartsi-maasälpäparaliuske
213485 Amfiboliparaliuske 213485 Amfiboliparaliuske
213486 Grafiittiparaliuske 213486 Grafiittiparaliuske
213487 Grafiitti- ja sulfidipitoinen paraliuske 213487 Grafiitti- ja sulfidipitoinen paraliuske
213488 Kloriittiliuske 213488 Kloriittiliuske
213489 Mustaliuske 213489 Mustaliuske
21349 Paragneissi 21349 Paragneissi
213491 Biotiittiparagneissi 213491 Biotiittiparagneissi
213492 Kvartsi-maasälpäparagneissi 213492 Kvartsi-maasälpäparagneissi
213493 Sarvivälkeparagneissi 213493 Sarvivälkeparagneissi
213494 Biotiitti-sarvivälkeparagneissi 213494 Biotiitti-sarvivälkeparagneissi
213495 Arkoosigneissi 213495 Arkoosigneissi
213496 Granaatti-kordieriittiparagneissi 213496 Granaatti-kordieriittiparagneissi
2135112 Amfiboliliuske 2135112 Amfiboliliuske
2135113 Kvartsi-maasälpäliuske 2135113 Kvartsi-maasälpäliuske
213512 Gneissi 213512 Gneissi
2135121 Kiillegneissi 2135121 Kiillegneissi
2135122 Kvartsi-maasälpägneissi 2135122 Kvartsi-maasälpägneissi
2135123 Sarvivälkegneissi 2135123 Sarvivälkegneissi
2135124 Pyrokseenigneissi 2135124 Pyrokseenigneissi
2135125 Amfiboligneissi 2135125 Amfiboligneissi
2135127 Granaatti-sarvivälkegneissi 2135127 Granaatti-sarvivälkegneissi
213521 Amfiboliitti 213521 Amfiboliitti
21352321 Granaatti-kordieriittigneissi 21352321 Granaatti-kordieriittigneissi
2135241 Tonaliittinen migmatiitti 2135241 Tonaliittinen migmatiitti
2135242 Graniittinen migmatiitti 2135242 Graniittinen migmatiitti
2135243 Migmatoitunut paragneissi 2135243 Migmatoitunut paragneissi
2135244 Migmatoitunut tonaliitti 2135244 Migmatoitunut tonaliitti
21361 Kataklastinen kivi 21361 Kataklastinen kivi
21362 Myloniitti 21362 Myloniitti
213632 Impaktisulakivi 213632 Impaktisulakivi
2136332 Liittinen breksia 2136332 Liittinen breksia
2136333 Sueviitti 2136333 Sueviitti
21371 Metasomaattinen kivi 21371 Metasomaattinen kivi
21372 Hydrotermal rock 21372 Hydrotermal rock
213711 Metasomaattinen karsikivi 213711 Metasomaattinen karsikivi
213712 Kvartsirikas kivi 213712 Kvartsirikas kivi
21373 Adinole 21373 Adinole
213731 Felsinen albitiitti 213731 Felsinen albitiitti
213732 Albitiitti 213732 Albitiitti
21381 Kaoliini 21381 Kaoliini
Litologiset luokat 200k (66)
211 Magmakivi 211 Magmakivi
2111 Syväkivi 2111 Syväkivi
2112 Vulkaaninen kivi 2112 Vulkaaninen kivi
2113 Puolipinnallinen kivi 2113 Puolipinnallinen kivi
2114 Harvinainen magmakivi (BGS) 2114 Harvinainen magmakivi (BGS)
212 Sedimenttikivi 212 Sedimenttikivi
2121 Klastinen kvartsirikas sedimenttikivi (BGS) 2121 Klastinen kvartsirikas sedimenttikivi (BGS)
2122 Sedimenttinen karbonaattikivi (BGS) 2122 Sedimenttinen karbonaattikivi (BGS)
2123 Rautakivi (BGS) 2123 Rautakivi (BGS)
2124 Ei-klastinen kvartsirikas sedimenttikivi (BGS) 2124 Ei-klastinen kvartsirikas sedimenttikivi (BGS)
2125 Hiilipitoinen sedimenttikivi (BGS) 2125 Hiilipitoinen sedimenttikivi (BGS)
2126 Harvinainen sedimenttikivi (BGS) 2126 Harvinainen sedimenttikivi (BGS)
213 Metamorfinen kivi 213 Metamorfinen kivi
2131 Metamorfoitunut kivi (magmaprotoliitti) 2131 Metamorfoitunut kivi (magmaprotoliitti)
2132 Metamorfoitunut kivi (sedimenttinen protoliitti) 2132 Metamorfoitunut kivi (sedimenttinen protoliitti)
2133 Metamorfinen kivi (magmaattinen protoliitti-koostumus-tekstuuri) 2133 Metamorfinen kivi (magmaattinen protoliitti-koostumus-tekstuuri)
2134 Metamorfinen kivi (sedimenttinen protoliitti-koostumus-tekstuuri) 2134 Metamorfinen kivi (sedimenttinen protoliitti-koostumus-tekstuuri)
2135 Metamorfinen kivi (tuntematon tai määrittelemätön protoliitti) 2135 Metamorfinen kivi (tuntematon tai määrittelemätön protoliitti)
2136 Mekaanisesti rikkoutunut kivi 2136 Mekaanisesti rikkoutunut kivi
2137 Metasomaattinen tai hydroterminen kivi 2137 Metasomaattinen tai hydroterminen kivi
2138 Konsoitoitumaton materiaali 2138 Konsoitoitumaton materiaali
Kompleksi – Sviitti [litodeemiset yksiköt] 200k (67)
Saariselkä suite Saariselkä suite
Kuttura suite Kuttura suite
Diverse lithodemes In Vuotso complex Diverse lithodemes In Vuotso complex
Diverse lithodemes in Kaamanen complex Diverse lithodemes in Kaamanen complex
Suonivaara suite Suonivaara suite
Nilipää suite Nilipää suite
Räväsjärvi suite Räväsjärvi suite
Hamaramaa suite Hamaramaa suite
Mellajoki suite Mellajoki suite
Aalistunturi granite suite Aalistunturi granite suite
Kinisjärvi suite Kinisjärvi suite
Köngässelkä suite Köngässelkä suite
Diverse lithodemes Diverse lithodemes
Diverse lithodemes Diverse lithodemes
Kovelahti suite Kovelahti suite
Mustajärvi suite Mustajärvi suite
Haukkamaa suite Haukkamaa suite
Karhunkylä suite Karhunkylä suite
Kalmari suite Kalmari suite
Saunakylä suite Saunakylä suite
Lestijärvi suite Lestijärvi suite
Pihtipudas suite Pihtipudas suite
Karttula suite Karttula suite
Perho suite Perho suite
Vilppula suite Vilppula suite
Jyväskylä suite Jyväskylä suite
Oittila suite Oittila suite
Central Finland granitoid complex, Diverse lithodemes in Central Finland granitoid complex Central Finland granitoid complex, Diverse lithodemes in Central Finland granitoid complex
Central Finland granitoid complex, <Null> Central Finland granitoid complex, <Null>
Ropi suite Ropi suite
Diverse lithodemes in Rommaeno complex Diverse lithodemes in Rommaeno complex
Muonio complex, Diverse lithodemes in Muonio complex Muonio complex, Diverse lithodemes in Muonio complex
Diverse lithodemes in Pomokaira complex Diverse lithodemes in Pomokaira complex
Pulmankijärvi suite Pulmankijärvi suite
Cappeskaidi suite Cappeskaidi suite
Surnupää suite Surnupää suite
Vätsäri suite Vätsäri suite
Varttasaari suite Varttasaari suite
Petsivaara suite Petsivaara suite
Ahvenselkä suite Ahvenselkä suite
Kevo suite Kevo suite
Diverse lithodemes in Inarijärvi complex Diverse lithodemes in Inarijärvi complex
Tulppio suite Tulppio suite
Diverse lithodemes In Kemihaara granitoid complex Diverse lithodemes In Kemihaara granitoid complex
Diverse lithodemes in Naruska complex Diverse lithodemes in Naruska complex
Olhava suite Olhava suite
Tannila suite Tannila suite
Hautakangas suite Hautakangas suite
Tainivaara suite Tainivaara suite
Arppee suite Arppee suite
Portimo suite Portimo suite
Diverse lithodemes in Pudasjärvi complex Diverse lithodemes in Pudasjärvi complex
Diverse lithodemes in Suomujärvi complex Diverse lithodemes in Suomujärvi complex
Piiparinmäki suite Piiparinmäki suite
Pirttimäki suite Pirttimäki suite
Rapisevankangas gneiss suite Rapisevankangas gneiss suite
Rahajärvi suite Rahajärvi suite
Diverse lithodemes in Manamansalo complex Diverse lithodemes in Manamansalo complex
Diverse lithodemes in Kalpio complex Diverse lithodemes in Kalpio complex
Diverse lithodemes in Kalhamajärvi complex Diverse lithodemes in Kalhamajärvi complex
Rautavaara complex, Susi-Kervinen supracrustal suite Rautavaara complex, Susi-Kervinen supracrustal suite
Vuottojärvet suite Vuottojärvet suite
Diverse lithodemes in Rautavaara complex Diverse lithodemes in Rautavaara complex
 Nurmes suite Nurmes suite
Nunnanlahti suite Nunnanlahti suite
Ipatti suite Ipatti suite
Haasianvaara suite Haasianvaara suite
Jonkeri suite Jonkeri suite
Kuohattijärvi suite Kuohattijärvi suite
Sokojärvi suite Sokojärvi suite
Änäkäinen suite Änäkäinen suite
Saari-Kiekki suite Saari-Kiekki suite
Diverse lithodemes in Lentua complexDiverse lithodemes in Lentua complex Diverse lithodemes in Lentua complexDiverse lithodemes in Lentua complex
Lentua complex, <Null> Lentua complex, <Null>
Diverse lithodemes in Paltaselkä complex Diverse lithodemes in Paltaselkä complex
Silvevaara suite Silvevaara suite
Kuittila suite Kuittila suite
Naarva suite Naarva suite
Kutsu suite Kutsu suite
Harkkojärvi suite Harkkojärvi suite
Diverse lithodemes in Ilomantsi complex Diverse lithodemes in Ilomantsi complex
Diverse lithodemes in Kuopio complex Diverse lithodemes in Kuopio complex
Diverse lithodemes in Hetta complex Diverse lithodemes in Hetta complex
Diverse lithodemes in Porttikoski complex Diverse lithodemes in Porttikoski complex
Diverse lithodemes in Joensuu complex Diverse lithodemes in Joensuu complex
Diverse lithodemes Diverse lithodemes
Diverse lithodemes in Iisalmi complex Diverse lithodemes in Iisalmi complex
Ryhmä – Muodostuma [litostratigrafiset yksiköt] 200k (68)
Dividal group, Skadjajavri conglomerate formation Dividal group, Skadjajavri conglomerate formation
Dividal group, Saivaara shale and sandstone formation Dividal group, Saivaara shale and sandstone formation
Jerta nappe, Pikku-Malla slate Jerta nappe, Pikku-Malla slate
Jerta nappe, Toskaljärvi dolomite Jerta nappe, Toskaljärvi dolomite
Jerta nappe, Valtijoki sandstone and bluish quartzite Jerta nappe, Valtijoki sandstone and bluish quartzite
Diverse Neoproterozoic formations, Hailuoto formation Diverse Neoproterozoic formations, Hailuoto formation
Diverse Neoproterozoic formations, Iso-Naakkima formation Diverse Neoproterozoic formations, Iso-Naakkima formation
Diverse Neoproterozoic formations, Lauhanvuori formation Diverse Neoproterozoic formations, Lauhanvuori formation
Diverse Mesoproterozoic formations, Muhos formation Diverse Mesoproterozoic formations, Muhos formation
Diverse Mesoproterozoic formations, Pokela formation Diverse Mesoproterozoic formations, Pokela formation
Diverse Mesoproterozoic formations, Satakunta formation Diverse Mesoproterozoic formations, Satakunta formation
Ylivieska group, Antinneva formation Ylivieska group, Antinneva formation
Ylivieska group, Kurula formation Ylivieska group, Kurula formation
Ylivieska group, Sievi formation Ylivieska group, Sievi formation
Ylivieska group, Hallapuro formation Ylivieska group, Hallapuro formation
Ylivieska group, Kuusaa formation Ylivieska group, Kuusaa formation
Ylivieska group, Haasiapuro formation Ylivieska group, Haasiapuro formation
Ylivieska group, Kangas formation Ylivieska group, Kangas formation
Ylivieska group, Rauhaperä formation Ylivieska group, Rauhaperä formation
Ylivieska group, Pikipannunkangas formation Ylivieska group, Pikipannunkangas formation
Ylivieska group, Lokkiperä formation Ylivieska group, Lokkiperä formation
Ylivieska group, undefined formation in Ylivieska group Ylivieska group, undefined formation in Ylivieska group
Tampere group, Haveri formation Tampere group, Haveri formation
Tampere group, Myllyniemi formation Tampere group, Myllyniemi formation
Tampere group, Tervalahti formation Tampere group, Tervalahti formation
Tampere group, Mauri formation Tampere group, Mauri formation
Pyhäsalmi group, Ruotanen formation Pyhäsalmi group, Ruotanen formation
Pyhäsalmi group, Kangasjärvi formation Pyhäsalmi group, Kangasjärvi formation
Pyhäsalmi group, Niemisjärvi formation Pyhäsalmi group, Niemisjärvi formation
Pyhäsalmi group, Kalliokylä formation Pyhäsalmi group, Kalliokylä formation
Pyhäsalmi group, Lummekangas formation Pyhäsalmi group, Lummekangas formation
Pyhäsalmi group, Toholahti formation Pyhäsalmi group, Toholahti formation
Pyhäsalmi group, Kaskela formation Pyhäsalmi group, Kaskela formation
Pyhäsalmi group, Säviä formation Pyhäsalmi group, Säviä formation
Pyhäsalmi group, undefined formation in Pyhäsalmi group Pyhäsalmi group, undefined formation in Pyhäsalmi group
Vihanti group, Vilminko formation Vihanti group, Vilminko formation
Vihanti group, Mullikkoräme formation Vihanti group, Mullikkoräme formation
Vihanti group, Honkaperä formation Vihanti group, Honkaperä formation
Vihanti group, Lehtikangas formation Vihanti group, Lehtikangas formation
Vihanti group, Pielavesi formation Vihanti group, Pielavesi formation
Vihanti group, Koivujärvi formation Vihanti group, Koivujärvi formation
Vihanti group, Ristinen formation Vihanti group, Ristinen formation
Vihanti group, Pukkiharju formation Vihanti group, Pukkiharju formation
Vihanti group, Koivujoki formation Vihanti group, Koivujoki formation
Vihanti group, Pellonpää formation Vihanti group, Pellonpää formation
Vihanti group, undefined formation in Vihanti group Vihanti group, undefined formation in Vihanti group
Opukasjärvi group, Kistabelvuobmi formation Opukasjärvi group, Kistabelvuobmi formation
Opukasjärvi group, Laavvuvaara formation Opukasjärvi group, Laavvuvaara formation
Opukasjärvi group, Silisvarri formation Opukasjärvi group, Silisvarri formation
Kumpu group, Levi formation Kumpu group, Levi formation
Kumpu group, Pyhätunturi formation Kumpu group, Pyhätunturi formation
Kumpu group, Kaarestunturi formation Kumpu group, Kaarestunturi formation
Kumpu group, Kumputunturi formation Kumpu group, Kumputunturi formation
Kumpu group, Ylläs formation Kumpu group, Ylläs formation
Kumpu group, Ounastunturi formation Kumpu group, Ounastunturi formation
Kumpu group, Iso Pirttivaara formation Kumpu group, Iso Pirttivaara formation
Kumpu group, Tapojärvi formation Kumpu group, Tapojärvi formation
Kumpu group, Juurakkojärvi formation Kumpu group, Juurakkojärvi formation
Kumpu group, Lappea formation Kumpu group, Lappea formation
Kumpu group, Latvajärvi formation Kumpu group, Latvajärvi formation
Kumpu group, Tuulijoki formation Kumpu group, Tuulijoki formation
Kumpu group, Himmerkinlahti formation Kumpu group, Himmerkinlahti formation
Kumpu group, Kolmiloukkonen formation Kumpu group, Kolmiloukkonen formation
Lätäseno group, Palovaara formation Lätäseno group, Palovaara formation
Lätäseno group, Jämärä formation Lätäseno group, Jämärä formation
Lätäseno group, Vikkuri formation Lätäseno group, Vikkuri formation
Kisko group, Orijärvi formation Kisko group, Orijärvi formation
Kisko group, Vetio formation Kisko group, Vetio formation
Kisko group, Metsäkulma formation Kisko group, Metsäkulma formation
Kisko group, Salittu formation Kisko group, Salittu formation
Kisko group, Ahdisto formation Kisko group, Ahdisto formation
Diverse Paleoproterozoic formations, Potakka-aho formation Diverse Paleoproterozoic formations, Potakka-aho formation
Diverse Paleoproterozoic formations, Lähdemäki formation Diverse Paleoproterozoic formations, Lähdemäki formation
Diverse Paleoproterozoic formations, Pyhäntaka formation Diverse Paleoproterozoic formations, Pyhäntaka formation
Diverse Paleoproterozoic formations, Pellinge formation Diverse Paleoproterozoic formations, Pellinge formation
Diverse Kaleva formations, undefined Kaleva formation Diverse Kaleva formations, undefined Kaleva formation
Diverse Kaleva formations, Heinävaara formation Diverse Kaleva formations, Heinävaara formation
Diverse Kaleva formations, Kortevaara formation Diverse Kaleva formations, Kortevaara formation
Vihajärvi group, Mäntykangas formation Vihajärvi group, Mäntykangas formation
Vihajärvi group, Jalka-aho formation Vihajärvi group, Jalka-aho formation
Vihajärvi group, Haapalanmäki formation Vihajärvi group, Haapalanmäki formation
Vihajärvi group, Jokijyrkkä formation Vihajärvi group, Jokijyrkkä formation
Vihajärvi group, Salmijoki formation Vihajärvi group, Salmijoki formation
Vihajärvi group, Pyssykulju formation Vihajärvi group, Pyssykulju formation
Kontiomäki group, Iijärvi formation Kontiomäki group, Iijärvi formation
Kontiomäki group, Hukkalansuo formation Kontiomäki group, Hukkalansuo formation
Paakkola group, Karunki formation Paakkola group, Karunki formation
Ristijärvi group, Kotila formation Ristijärvi group, Kotila formation
Ristijärvi group, Uva formation Ristijärvi group, Uva formation
Ristijärvi group, Väisälä formation Ristijärvi group, Väisälä formation
Levänen group, Rahkamäki formation Levänen group, Rahkamäki formation
Levänen group, Jälä formation Levänen group, Jälä formation
Levänen group, Hiidenlahti formation Levänen group, Hiidenlahti formation
Levänen group, undefined Kalevian formation in Kuopio undefined Kalevian formation in Kuopio undefined Kalevian formation in Kuopio undefined Kalevian formation in Kuopio Levänen group, undefined Kalevian formation in Kuopio undefined Kalevian formation in Kuopio undefined Kalevian formation in Kuopio undefined Kalevian formation in Kuopio
Kiiminki group, Vuotto formation Kiiminki group, Vuotto formation
Kiiminki group, Ylikiiminki formation Kiiminki group, Ylikiiminki formation
Kiiminki group, Haukipudas formation Kiiminki group, Haukipudas formation
Kiiminki group, undefined Ludicovian formation in Kiiminki Kiiminki group, undefined Ludicovian formation in Kiiminki
Salahmi group, Haajainen formation Salahmi group, Haajainen formation
Salahmi group, Rotimojoki formation Salahmi group, Rotimojoki formation
Salahmi group, Itämäki formation Salahmi group, Itämäki formation
Salahmi group, Rimpikangas formation Salahmi group, Rimpikangas formation
Salahmi group, Mataramäki formation Salahmi group, Mataramäki formation
Väyrylä group, Sarvipuro formation Väyrylä group, Sarvipuro formation
Väyrylä group, Roninkangas formation Väyrylä group, Roninkangas formation
Sotkamo group, Torinkylä formation Sotkamo group, Torinkylä formation
Sotkamo group, Tuomivaara formation Sotkamo group, Tuomivaara formation
Sotkamo group, Naapurinvaara formation Sotkamo group, Naapurinvaara formation
Sotkamo group, Tenetti formation Sotkamo group, Tenetti formation
Diverse Ludicovian formations, Niinikkosaari formation Diverse Ludicovian formations, Niinikkosaari formation
Diverse Ludicovian formations, Karhunsaari formation Diverse Ludicovian formations, Karhunsaari formation
Diverse Ludicovian formations, Hietapelto formation Diverse Ludicovian formations, Hietapelto formation
Diverse Ludicovian formations, Hakonen formation Diverse Ludicovian formations, Hakonen formation
Diverse Ludicovian formations, Talvivaara formation Diverse Ludicovian formations, Talvivaara formation
Diverse Ludicovian formations, undefined Ludicovian formation in Kainuu Diverse Ludicovian formations, undefined Ludicovian formation in Kainuu
Tervola group, Tikanmaa formation Tervola group, Tikanmaa formation
Tervola group, Poikkimaa formation Tervola group, Poikkimaa formation
Tervola group, Hirsimaa formation Tervola group, Hirsimaa formation
Tervola group, Rantamaa formation Tervola group, Rantamaa formation
Tervola group, Tuorevaara formation Tervola group, Tuorevaara formation
Savukoski group, Matarakoski formation Savukoski group, Matarakoski formation
Savukoski group, Pittarova formation Savukoski group, Pittarova formation
Savukoski group, Siulionpalo formation Savukoski group, Siulionpalo formation
Savukoski group, Rautuvaara formation Savukoski group, Rautuvaara formation
Savukoski group, Linkupalo formation Savukoski group, Linkupalo formation
Savukoski group, Jolhikko formation Savukoski group, Jolhikko formation
Savukoski group, Kolari formation Savukoski group, Kolari formation
Savukoski group, Ihanoja formation Savukoski group, Ihanoja formation
Savukoski group, Peuralampi formation Savukoski group, Peuralampi formation
Savukoski group, Liikasenvaara formation Savukoski group, Liikasenvaara formation
Savukoski group, Mertavaara formation Savukoski group, Mertavaara formation
Savukoski group, Sattasvaara formation Savukoski group, Sattasvaara formation
Savukoski group, Kummitsoiva formation Savukoski group, Kummitsoiva formation
Savukoski group, Peurasuvanto formation Savukoski group, Peurasuvanto formation
Savukoski group, Vittaselkä formation Savukoski group, Vittaselkä formation
Matara group, Syvälampi formation Matara group, Syvälampi formation
Matara group, Särkilampi formation Matara group, Särkilampi formation
Matara group, Perävaara formation Matara group, Perävaara formation
Matara group, Juuanjärvi formation Matara group, Juuanjärvi formation
Matara group, Soidinsuo formation Matara group, Soidinsuo formation
Matara group, undefined arkosite formation Matara group, undefined arkosite formation
Matara group, undefined quartzite formation Matara group, undefined quartzite formation
Hyypiä group, Petäikkö formation Hyypiä group, Petäikkö formation
Matalasuo group, Hahtolanmäki formation Matalasuo group, Hahtolanmäki formation
Matalasuo group, Horkanlampi formation Matalasuo group, Horkanlampi formation
Neulamäki group, Petonen formation Neulamäki group, Petonen formation
Neulamäki group, Vaivanen formation Neulamäki group, Vaivanen formation
Neulamäki group, Koivusaari formation Neulamäki group, Koivusaari formation
Neulamäki group, Hiidenmäki formation Neulamäki group, Hiidenmäki formation
Neulamäki group, undefined dolomite formation in Kuopio area Neulamäki group, undefined dolomite formation in Kuopio area
Neulamäki group, undefined mafic volcanic rock formation in Kuopio area Neulamäki group, undefined mafic volcanic rock formation in Kuopio area
Neulamäki group, undefined quartzite formation in Kuopio area Neulamäki group, undefined quartzite formation in Kuopio area
Utajärvi group, Koiteli formation Utajärvi group, Koiteli formation
Utajärvi group, Kiiminki formation Utajärvi group, Kiiminki formation
Utajärvi group, Pyyräselkä formation Utajärvi group, Pyyräselkä formation
Utajärvi group, Martimojoki formation Utajärvi group, Martimojoki formation
Utajärvi group, Vepsä formation Utajärvi group, Vepsä formation
Utajärvi group, Utajärvi formation Utajärvi group, Utajärvi formation
Diverse Jatulian formations, Kukkolampi formation Diverse Jatulian formations, Kukkolampi formation
Diverse Jatulian formations, Sääperinjärvi formation Diverse Jatulian formations, Sääperinjärvi formation
Diverse Jatulian formations, Sääperi formation Diverse Jatulian formations, Sääperi formation
Diverse Jatulian formations, Oravisalo formation Diverse Jatulian formations, Oravisalo formation
Diverse Jatulian formations, Särkilampi formation Diverse Jatulian formations, Särkilampi formation
Diverse Jatulian formations, undefined formation in Kainuu schist belt Diverse Jatulian formations, undefined formation in Kainuu schist belt
Diverse Jatulian formations, undefined formation in North Karelia Diverse Jatulian formations, undefined formation in North Karelia
Nilsiä group, Kinahmi formation Nilsiä group, Kinahmi formation
Nilsiä group, Keyritty formation Nilsiä group, Keyritty formation
Nilsiä group, Pisa formation Nilsiä group, Pisa formation
Nilsiä group, Kolmisoppi formation Nilsiä group, Kolmisoppi formation
Nilsiä group, Ilvolanmäki formation Nilsiä group, Ilvolanmäki formation
Nilsiä group, undefined quartzite formation in Kuopio area Nilsiä group, undefined quartzite formation in Kuopio area
Raatevaara group, Haukilampi formation Raatevaara group, Haukilampi formation
Raatevaara group, Koljola formation Raatevaara group, Koljola formation
Raatevaara group, Kalkunmäki formation Raatevaara group, Kalkunmäki formation
Raatevaara group, Viistola formation Raatevaara group, Viistola formation
Suutarinkylä group, Sorkolehto formation Suutarinkylä group, Sorkolehto formation
Suutarinkylä group, Vuohimäki formation Suutarinkylä group, Vuohimäki formation
Suutarinkylä group, Parkuanvaara formation Suutarinkylä group, Parkuanvaara formation
Somerjärvi group, Eskosenvaara formation Somerjärvi group, Eskosenvaara formation
Somerjärvi group, Salmijärvi formation Somerjärvi group, Salmijärvi formation
Somerjärvi group, Liejeenjoki formation Somerjärvi group, Liejeenjoki formation
Melalahti group, Keräsenvaara formation Melalahti group, Keräsenvaara formation
Melalahti group, Horkankallio formation Melalahti group, Horkankallio formation
Hyrynsalmi group, Syväjoki formation Hyrynsalmi group, Syväjoki formation
Hyrynsalmi group, Hietavaara formation Hyrynsalmi group, Hietavaara formation
Hyrynsalmi group, Lauttakylä formation Hyrynsalmi group, Lauttakylä formation
Hyrynsalmi group, Iso Tuomivaara formation Hyrynsalmi group, Iso Tuomivaara formation
Hyrynsalmi group, Poikkijärvi formation Hyrynsalmi group, Poikkijärvi formation
Kivalo group, Palokivalo formation Kivalo group, Palokivalo formation
Kivalo group, Jouttiaapa formation Kivalo group, Jouttiaapa formation
Kivalo group, Petäjäskoski formation Kivalo group, Petäjäskoski formation
Kivalo group, Kvartsimaa formation Kivalo group, Kvartsimaa formation
Kivalo group, Kaisavaara formation Kivalo group, Kaisavaara formation
Kivalo group, Ounasvaara formation Kivalo group, Ounasvaara formation
Kivalo group, Oikaraisenvaara formation Kivalo group, Oikaraisenvaara formation
Kivalo group, Niemivaara formation Kivalo group, Niemivaara formation
Kivalo group, Olkkajärvi formation Kivalo group, Olkkajärvi formation
Kivalo group, Raajärvi formation Kivalo group, Raajärvi formation
Kivalo group, Misi formation Kivalo group, Misi formation
Sodankylä group, Orakoski formation Sodankylä group, Orakoski formation
Sodankylä group, Virttiövaara formation Sodankylä group, Virttiövaara formation
Sodankylä group, Vuojärvi formation Sodankylä group, Vuojärvi formation
Sodankylä group, Honkavaara formation Sodankylä group, Honkavaara formation
Sodankylä group, Kivitunturi formation Sodankylä group, Kivitunturi formation
Sodankylä group, Hukkavaara formation Sodankylä group, Hukkavaara formation
Sodankylä group, Haisujupukka formation Sodankylä group, Haisujupukka formation
Sodankylä group, Postojoki formation Sodankylä group, Postojoki formation
Sodankylä group, Näätäselkä formation Sodankylä group, Näätäselkä formation
Sodankylä group, Petäjävaara formation Sodankylä group, Petäjävaara formation
Sodankylä group, Vaimojärvi formation Sodankylä group, Vaimojärvi formation
Sodankylä group, Sietkuoja formation Sodankylä group, Sietkuoja formation
Sodankylä group, Orajärvi formation Sodankylä group, Orajärvi formation
Sodankylä group, Seunuvaara formation Sodankylä group, Seunuvaara formation
Sodankylä group, Ruukinvaara formation Sodankylä group, Ruukinvaara formation
Sodankylä group, Visasaari formation Sodankylä group, Visasaari formation
Sodankylä group, Sorsajärvi formation Sodankylä group, Sorsajärvi formation
Sodankylä group, Rukatunturi formation Sodankylä group, Rukatunturi formation
Sodankylä group, Lokka fomation Sodankylä group, Lokka fomation
Sodankylä group, Tenniöjoki formation Sodankylä group, Tenniöjoki formation
Vuokatti group, Ohravaara formation Vuokatti group, Ohravaara formation
Vuokatti group, Möykynvaara formation Vuokatti group, Möykynvaara formation
East-Puolanka group, Naulaperä formation East-Puolanka group, Naulaperä formation
East-Puolanka group, Kiskonkoski formation East-Puolanka group, Kiskonkoski formation
East-Puolanka group, Vuorivaara formation East-Puolanka group, Vuorivaara formation
East-Puolanka group, Alakylä formation East-Puolanka group, Alakylä formation
East-Puolanka group, Kovasinvaara formation East-Puolanka group, Kovasinvaara formation
East-Puolanka group, Kometto formation East-Puolanka group, Kometto formation
East-Puolanka group, Hallakulma formation East-Puolanka group, Hallakulma formation
East-Puolanka group, Siikavaara formation East-Puolanka group, Siikavaara formation
East-Puolanka group, undefined quartzite formation East-Puolanka group, undefined quartzite formation
Herajärvi group, Hokkalampi paleosol Herajärvi group, Hokkalampi paleosol
Herajärvi group, Vesivaara formation Herajärvi group, Vesivaara formation
Herajärvi group, Koli formation Herajärvi group, Koli formation
Herajärvi group, Jero formation Herajärvi group, Jero formation
Herajärvi group, Puso formation Herajärvi group, Puso formation
Herajärvi group, undefined quartzite formation in Koli area Herajärvi group, undefined quartzite formation in Koli area
Diverse Sumi-Sariola formations, Hepoköngäs formation Diverse Sumi-Sariola formations, Hepoköngäs formation
Diverse Sumi-Sariola formations, Pitkälika formation Diverse Sumi-Sariola formations, Pitkälika formation
Diverse Sumi-Sariola formations, Soidensuo formation Diverse Sumi-Sariola formations, Soidensuo formation
Diverse Sumi-Sariola formations, Varisniemi formation Diverse Sumi-Sariola formations, Varisniemi formation
Diverse Sumi-Sariola formations, Lippumäki formation Diverse Sumi-Sariola formations, Lippumäki formation
Diverse Sumi-Sariola formations, Pölkkylampi formation Diverse Sumi-Sariola formations, Pölkkylampi formation
Central Puolanka group, Pärekangas formation Central Puolanka group, Pärekangas formation
Central Puolanka group, Akanvaara formation Central Puolanka group, Akanvaara formation
Central Puolanka group, Puolankajärvi formation Central Puolanka group, Puolankajärvi formation
Puukkokumpu group, Sompujärvi formation Puukkokumpu group, Sompujärvi formation
Puukkokumpu group, Runkaus formation Puukkokumpu group, Runkaus formation
Puukkokumpu group, Pisavaara formation Puukkokumpu group, Pisavaara formation
Puukkokumpu group, Nivavaara formation Puukkokumpu group, Nivavaara formation
Puukkokumpu group, Santalampi formation Puukkokumpu group, Santalampi formation
Korvuanjoki group, Lukkarinvaara formation Korvuanjoki group, Lukkarinvaara formation
Korvuanjoki group, Turpeisenvaara formation Korvuanjoki group, Turpeisenvaara formation
Korvuanjoki group, Paljakkavaara formation Korvuanjoki group, Paljakkavaara formation
Kyykkä group, Hattusaari formation Kyykkä group, Hattusaari formation
Kyykkä group, Ilvesvaara formation Kyykkä group, Ilvesvaara formation
Kyykkä group, Urkkavaara formation Kyykkä group, Urkkavaara formation
Honkajärvi group, Nurmela formation Honkajärvi group, Nurmela formation
Honkajärvi group, Pyöreäsuo formation Honkajärvi group, Pyöreäsuo formation
Honkajärvi group, Honkala formation Honkajärvi group, Honkala formation
Kurkikylä group, Laanhongikko formation Kurkikylä group, Laanhongikko formation
Kurkikylä group, Matinvaara formation Kurkikylä group, Matinvaara formation
Kurkikylä group, Ahven-Kivilampi formation Kurkikylä group, Ahven-Kivilampi formation
Kurkikylä group, Iso Tolpanjärvi formation Kurkikylä group, Iso Tolpanjärvi formation
Kurkikylä group, Vihantaselkä formation Kurkikylä group, Vihantaselkä formation
Kuusamo group, Unikumpu formation Kuusamo group, Unikumpu formation
Kuusamo group, Karhulehto formation Kuusamo group, Karhulehto formation
Kuusamo group, Möykkelmä formation Kuusamo group, Möykkelmä formation
Kuusamo group, Vajukoski formation Kuusamo group, Vajukoski formation
Kuusamo group, Vuollosvaara formation Kuusamo group, Vuollosvaara formation
Kuusamo group, Kaukonen formation Kuusamo group, Kaukonen formation
Kuusamo group, Teuravuoma formation Kuusamo group, Teuravuoma formation
Kuusamo group, Kuntijärvi formation Kuusamo group, Kuntijärvi formation
Kuusamo group, Mäntyvaara formation Kuusamo group, Mäntyvaara formation
Kuusamo group, Esikkovaara formation Kuusamo group, Esikkovaara formation
Kuusamo group, Harjunpalo formation Kuusamo group, Harjunpalo formation
Kuusamo group, Kuusijärvi formation Kuusamo group, Kuusijärvi formation
Kuusamo group, Vehnäsvaara formation Kuusamo group, Vehnäsvaara formation
Kuusamo group, Koskimaa formation Kuusamo group, Koskimaa formation
Kuusamo group, Iinattijärvi formation Kuusamo group, Iinattijärvi formation
Salla group, Rookkiaapa formation Salla group, Rookkiaapa formation
Salla group, Kuortisoja formation Salla group, Kuortisoja formation
Salla group, Petservaara formation Salla group, Petservaara formation
Salla group, Kuntivaara formation Salla group, Kuntivaara formation
Salla group, Purkkivaara formation Salla group, Purkkivaara formation
Salla group, Sirniö formation Salla group, Sirniö formation
Hattu group, Naukunlampi formation Hattu group, Naukunlampi formation
Hattu group, Ukkolanvaara formation Hattu group, Ukkolanvaara formation
Hattu group, Korvilansuo formation Hattu group, Korvilansuo formation
Hattu group, Sivakkojoki formation Hattu group, Sivakkojoki formation
Hattu group, Hosko formation Hattu group, Hosko formation
Hattu group, Kuljunki formation Hattu group, Kuljunki formation
Hattu group, Tiittalanvaara formation Hattu group, Tiittalanvaara formation
Hattu group, Pampalo formation Hattu group, Pampalo formation
Hattu group, undefined formation Hattu group, undefined formation
Ilaja group, Ruukinpohja formation Ilaja group, Ruukinpohja formation
Kovero group, Saavanlampi formation Kovero group, Saavanlampi formation
Kovero group, Kuuspuro formation Kovero group, Kuuspuro formation
Kovero group, Kontiokangas formation Kovero group, Kontiokangas formation
Kovero group, Hevoskumpu formation Kovero group, Hevoskumpu formation
Kovero group, Otravaara formation Kovero group, Otravaara formation
Kovero group, Myllykorpi formation Kovero group, Myllykorpi formation
Kovero group, Kiurunlampi formation Kovero group, Kiurunlampi formation
Kovero group, Pykälikönvaara formation Kovero group, Pykälikönvaara formation
Kovero group, Hömötti formation Kovero group, Hömötti formation
Kovero group, Leonrimpi formation Kovero group, Leonrimpi formation
Kovero group, Honkakangas formation Kovero group, Honkakangas formation
Oijärvi group, Karahkakangas formation Oijärvi group, Karahkakangas formation
Oijärvi group, Kylmäkangas formation Oijärvi group, Kylmäkangas formation
Oijärvi group, Palolampi formation Oijärvi group, Palolampi formation
Oijärvi group, Soidinkumpu formation Oijärvi group, Soidinkumpu formation
Oijärvi group, Kälkkäjäkumpu formation Oijärvi group, Kälkkäjäkumpu formation
Oijärvi group, Mauru formation Oijärvi group, Mauru formation
Oijärvi group, Yli-Ii formation Oijärvi group, Yli-Ii formation
Oijärvi group, Haukilampi formation Oijärvi group, Haukilampi formation
Suomussalmi group, Luoma formation Suomussalmi group, Luoma formation
Suomussalmi group, Tormua formation Suomussalmi group, Tormua formation
Suomussalmi group, Ahvenlahti formation Suomussalmi group, Ahvenlahti formation
Suomussalmi group, Mesa-aho formation Suomussalmi group, Mesa-aho formation
Tipasjärvi group, Koivumäki formation Tipasjärvi group, Koivumäki formation
Tipasjärvi group, Hietajärvi formation Tipasjärvi group, Hietajärvi formation
Tipasjärvi group, Kallio formation Tipasjärvi group, Kallio formation
Tipasjärvi group, Taivaljärvi formation Tipasjärvi group, Taivaljärvi formation
Tipasjärvi group, Kokkoniemi formation Tipasjärvi group, Kokkoniemi formation
Kuhmo group, Nuolikangas formation Kuhmo group, Nuolikangas formation
Kuhmo group, Ruokojärvi formation Kuhmo group, Ruokojärvi formation
Kuhmo group, Mäkisensuo formation Kuhmo group, Mäkisensuo formation
Kuhmo group, Siivikko formation Kuhmo group, Siivikko formation
Kuhmo group, Ronkaperä formation Kuhmo group, Ronkaperä formation
Superseurue – Seurue [litodeemiset yksiköt] 200k (69)
<all other values> <all other values>
Diverse Mesozoic suites and lithodemes, Lappajärvi impact suite Diverse Mesozoic suites and lithodemes, Lappajärvi impact suite
Diverse Paleozoic suites and lithodemes, Nalganas nappe Diverse Paleozoic suites and lithodemes, Nalganas nappe
Diverse Paleozoic suites and lithodemes, Nabar nappe Diverse Paleozoic suites and lithodemes, Nabar nappe
Diverse Paleozoic suites and lithodemes, Vaddas nappe Diverse Paleozoic suites and lithodemes, Vaddas nappe
Diverse Paleozoic suites and lithodemes, Diverse paleozoiclithodemes Diverse Paleozoic suites and lithodemes, Diverse paleozoiclithodemes
Diverse Neoproterozoic suites and lithodemes, Kaavi kimberlite suite Diverse Neoproterozoic suites and lithodemes, Kaavi kimberlite suite
Diverse Neoproterozoic suites and lithodemes, Kuusamo kimberlite suite Diverse Neoproterozoic suites and lithodemes, Kuusamo kimberlite suite
Diverse Neoproterozoic suites and lithodemes, Sääksjärvi impact suite Diverse Neoproterozoic suites and lithodemes, Sääksjärvi impact suite
Diverse Mesoproterozoic suites and lithodemes, Diverse mesoproterozoic lithodemes Diverse Mesoproterozoic suites and lithodemes, Diverse mesoproterozoic lithodemes
Diverse Mesoproterozoic suites and lithodemes, Kuhmo kimberlite suite Diverse Mesoproterozoic suites and lithodemes, Kuhmo kimberlite suite
Diverse Mesoproterozoic suites and lithodemes, Satakunta olivine diabase suite Diverse Mesoproterozoic suites and lithodemes, Satakunta olivine diabase suite
Southern Finland rapakivi supersuite, Kymi rapakivi suite Southern Finland rapakivi supersuite, Kymi rapakivi suite
Southern Finland rapakivi supersuite, Åland rapakivi suite Southern Finland rapakivi supersuite, Åland rapakivi suite
Southern Finland rapakivi supersuite, Siipyy rapakivi suite Southern Finland rapakivi supersuite, Siipyy rapakivi suite
Southern Finland rapakivi supersuite, Taalikkala suite Southern Finland rapakivi supersuite, Taalikkala suite
Southern Finland rapakivi supersuite, Kuisaari suite Southern Finland rapakivi supersuite, Kuisaari suite
Southern Finland rapakivi supersuite, Föglö dyke suite Southern Finland rapakivi supersuite, Föglö dyke suite
Lapland appinite supersuite, Pirtinvaara suite Lapland appinite supersuite, Pirtinvaara suite
Lapland appinite supersuite, Lohiniva appinite suite Lapland appinite supersuite, Lohiniva appinite suite
East Finland granitoid supersuite, Kajaani granite suite East Finland granitoid supersuite, Kajaani granite suite
East Finland granitoid supersuite, Puruvesi intrusive suite East Finland granitoid supersuite, Puruvesi intrusive suite
East Finland granitoid supersuite, Kitee granite suite East Finland granitoid supersuite, Kitee granite suite
Northern Savo supersuite, Muuruvesi suite Northern Savo supersuite, Muuruvesi suite
Northern Savo supersuite, Heinävesi suite Northern Savo supersuite, Heinävesi suite
Northern Savo supersuite, Kaarakkala suite Northern Savo supersuite, Kaarakkala suite
Savo supersuite, Näläntöjärvi suite Savo supersuite, Näläntöjärvi suite
Savo supersuite, Lampaanjärvi suite Savo supersuite, Lampaanjärvi suite
Savo supersuite, Suonenjoki suite Savo supersuite, Suonenjoki suite
Rovaniemi supersuite, Oikarila suite Rovaniemi supersuite, Oikarila suite
Rovaniemi supersuite, Sieppijärvi suite Rovaniemi supersuite, Sieppijärvi suite
Rovaniemi supersuite, Rovajärvi suite Rovaniemi supersuite, Rovajärvi suite
Rovaniemi supersuite, Hosiojoki suite Rovaniemi supersuite, Hosiojoki suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kapustakangas suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kapustakangas suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Tohmajärvi dyke suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Tohmajärvi dyke suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Koli sill suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Koli sill suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kuukasjärvi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kuukasjärvi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Otanmäki suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Otanmäki suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Karhujupukka suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Karhujupukka suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Rantavaara suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Rantavaara suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Keivitsa layered intrusion suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Keivitsa layered intrusion suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kolari dyke suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kolari dyke suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Haaparanta suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Haaparanta suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Tohmajärvi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Tohmajärvi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Tikkala suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Tikkala suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kontiolahti suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kontiolahti suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Joensuu suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Joensuu suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Haukivesi intrusive suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Haukivesi intrusive suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Nattanen granite suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Nattanen granite suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Juojärvi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Juojärvi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Viinijärvi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Viinijärvi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Jormua ophiolite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Jormua ophiolite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Outokumpu suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Outokumpu suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Retunen suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Retunen suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Riihilahti suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Riihilahti suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Rauanjärvi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Rauanjärvi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Ostrobothnia mafic pophyrite suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Ostrobothnia mafic pophyrite suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Koivenlampi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Koivenlampi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Ludicovian suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Ludicovian suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Höytiäinen suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Höytiäinen suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kittilä suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kittilä suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Nuasjärvi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Nuasjärvi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Korholanmäki suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Korholanmäki suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Rehja suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Rehja suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kiurujärvi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kiurujärvi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Martimo suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Martimo suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Uusivirka suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Uusivirka suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Vähäkurkkio suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Vähäkurkkio suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Raiseatnu suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Raiseatnu suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Olostunturi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Olostunturi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Western Lapland intrusive suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Western Lapland intrusive suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Silisjoki suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Silisjoki suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Luossavarri suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Luossavarri suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Venetpalo plutonic suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Venetpalo plutonic suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kokkoneva intrusive suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kokkoneva intrusive suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Maavesi suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Maavesi suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kotalahti suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Kotalahti suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Vammala suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Vammala suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Ylivieska plutonic suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Ylivieska plutonic suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Korkatti suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Korkatti suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Rautalampi plutonic suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Rautalampi plutonic suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Saarijärvi plutonic suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Saarijärvi plutonic suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Pirkanmaa intrusive suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Pirkanmaa intrusive suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Seinäjoki granite suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Seinäjoki granite suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Southern Ostrobothnia intrusive suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Southern Ostrobothnia intrusive suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Määrjärvi intrusive suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Määrjärvi intrusive suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Southern Finland plutonic suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Southern Finland plutonic suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Southern Finland layered intrusion suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Southern Finland layered intrusion suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Tiirismaa suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Tiirismaa suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Southern Finland granite suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Southern Finland granite suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Åva plutonic suite Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Åva plutonic suite
Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Diverse Paleoproterozoic lithodemes Diverse Paleoproterozoic suites and lithodemes, Diverse Paleoproterozoic lithodemes
Southern Finland supersuite, Häme migmatite suite Southern Finland supersuite, Häme migmatite suite
Southern Finland supersuite, Viholanniemi volcanic suite Southern Finland supersuite, Viholanniemi volcanic suite
Southern Finland supersuite, Pahakkala volcanic suite Southern Finland supersuite, Pahakkala volcanic suite
Southern Finland supersuite, Renkajärvi suite Southern Finland supersuite, Renkajärvi suite
Southern Finland supersuite, Forssa volcanic suite Southern Finland supersuite, Forssa volcanic suite
Southern Finland supersuite, Korpo suite Southern Finland supersuite, Korpo suite
Southern Finland supersuite, Matkonmäki suite Southern Finland supersuite, Matkonmäki suite
Southern Finland supersuite, Virtasalmi suite Southern Finland supersuite, Virtasalmi suite
Southern Finland supersuite, Nuutajärvi suite Southern Finland supersuite, Nuutajärvi suite
Southern Finland supersuite, Loimaa suite Southern Finland supersuite, Loimaa suite
Southern Finland supersuite, Kimito suite Southern Finland supersuite, Kimito suite
Western Finland supersuite, Teuva suite Western Finland supersuite, Teuva suite
Western Finland supersuite, Jurva suite Western Finland supersuite, Jurva suite
Western Finland supersuite, Hirsilä suite Western Finland supersuite, Hirsilä suite
Western Finland supersuite, Pirkanmaa migmatite suite Western Finland supersuite, Pirkanmaa migmatite suite
Western Finland supersuite, Pyhäjärvi suite Western Finland supersuite, Pyhäjärvi suite
Western Finland supersuite, Nivala suite Western Finland supersuite, Nivala suite
Western Finland supersuite, Pirttikylä suite Western Finland supersuite, Pirttikylä suite
Western Finland supersuite, Lapua suite Western Finland supersuite, Lapua suite
Western Finland supersuite, Lappfors suite Western Finland supersuite, Lappfors suite
Western Finland supersuite, Makkola suite Western Finland supersuite, Makkola suite
Karelia layered intrusion supersuite, Peräpohja layered intrusion suite Karelia layered intrusion supersuite, Peräpohja layered intrusion suite
Karelia layered intrusion supersuite, Koillismaa layered intrusion suite Karelia layered intrusion supersuite, Koillismaa layered intrusion suite
Karelia layered intrusion supersuite, Eastern Lapland layered intrusion suite Karelia layered intrusion supersuite, Eastern Lapland layered intrusion suite
Karelia layered intrusion supersuite, Junttilanniemi suite Karelia layered intrusion supersuite, Junttilanniemi suite
Karelia layered intrusion supersuite, Pääjärvi dyke suite Karelia layered intrusion supersuite, Pääjärvi dyke suite
Karelia layered intrusion supersuite, Kärppäsuo dyke suite Karelia layered intrusion supersuite, Kärppäsuo dyke suite
Karelia layered intrusion supersuite, Peuratunturi dyke suite Karelia layered intrusion supersuite, Peuratunturi dyke suite
Karelia layered intrusion supersuite, Koillismaa syenite suite Karelia layered intrusion supersuite, Koillismaa syenite suite
Karelia layered intrusion supersuite, Tuliniemet suite Karelia layered intrusion supersuite, Tuliniemet suite
Karelia layered intrusion supersuite, Kelottijärvi suite Karelia layered intrusion supersuite, Kelottijärvi suite
Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Konivaara suite Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Konivaara suite
Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Jonsa suite Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Jonsa suite
Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Tuntsa suite Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Tuntsa suite
Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Siilinjärvi suite Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Siilinjärvi suite
Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Koitere suite Diverse Neoarchean suites and lithodemes, Koitere suite
Central Lapland supersuite, Posio suite Central Lapland supersuite, Posio suite
Central Lapland supersuite, Heraselkä suite Central Lapland supersuite, Heraselkä suite
Sutuurin reunaviivat (71)
Sutuurivyöhykkeet (72)
Rakenneprovinssit (73)
Kilpisjärvi Rakenneprovinssi Kilpisjärvi Rakenneprovinssi
Hetta–Jergul Rakenneprovinssi Hetta–Jergul Rakenneprovinssi
Kuola–Lappi Rakenneprovinssi, Kaldoaivi Subprovinssi Kuola–Lappi Rakenneprovinssi, Kaldoaivi Subprovinssi
Kuola–Lappi Rakenneprovinssi, Inari Subprovinssi Kuola–Lappi Rakenneprovinssi, Inari Subprovinssi
Kuola–Lappi Rakenneprovinssi, Sodankylä Subprovinssi Kuola–Lappi Rakenneprovinssi, Sodankylä Subprovinssi
Muonio–Ropi Rakenneprovinssi Muonio–Ropi Rakenneprovinssi
Norrbotten–Lappi Rakenneprovinssi Norrbotten–Lappi Rakenneprovinssi
Svecokarelia Rakenneprovinssi, Kuopio–Iisalmi–Oulujärvi Subprovinssi Svecokarelia Rakenneprovinssi, Kuopio–Iisalmi–Oulujärvi Subprovinssi
Svecokarelia Rakenneprovinssi, Pohjois-Karjala– Kainuu Subprovinssi Svecokarelia Rakenneprovinssi, Pohjois-Karjala– Kainuu Subprovinssi
Svecokarelia Rakenneprovinssi, Pohjois-Pohjanmaa Subprovinssi Svecokarelia Rakenneprovinssi, Pohjois-Pohjanmaa Subprovinssi
Tektoniset provinssit (74)
Norrbotten Provinssi Norrbotten Provinssi
Karjala Provinssi Karjala Provinssi
Karjala Provinssi, Iisalmi–Pudasjärvi Subprovinssi Karjala Provinssi, Iisalmi–Pudasjärvi Subprovinssi
Keski-Suomen Provinssi Keski-Suomen Provinssi
Varsinais-Suomen Provinssi Varsinais-Suomen Provinssi
Kuoren provinssit (75)
Svekofennian Provinssi Svekofennian Provinssi
Svekofennian Provinssi, Pohjois-Svekofennia Subprovinssi Svekofennian Provinssi, Pohjois-Svekofennia Subprovinssi
Svekofennian Provinssi, Etelä Svekofennia Subprovinssi Svekofennian Provinssi, Etelä Svekofennia Subprovinssi
Arkean Provinssi Arkean Provinssi
Arkean Provinssi, Pohjois-Lapin Subprovinssi Arkean Provinssi, Pohjois-Lapin Subprovinssi
Arkean Provinssi, Keski-Karjalan Subprovinssi Arkean Provinssi, Keski-Karjalan Subprovinssi
Tektonostratigrafisten yksiköiden rajat (77)
Kansallinen raja Kansallinen raja
Määrittelemätön litologinen raja Määrittelemätön litologinen raja
Suuri määrittelemätön siirrosvyöhyke Suuri määrittelemätön siirrosvyöhyke
Suuri vasenkätinen kulkusiirtymäsiirrosvyöhyke Suuri vasenkätinen kulkusiirtymäsiirrosvyöhyke
Ylityöntövyöhyke Ylityöntövyöhyke
Vaaka työntösiirros Vaaka työntösiirros
Määrittelemätön siirrosvyöhyke Määrittelemätön siirrosvyöhyke
Pieni oikeakätinen kulkusiirtymäsiirros Pieni oikeakätinen kulkusiirtymäsiirros
Pieni vasenkätinen kulkusiirtymäsiirros Pieni vasenkätinen kulkusiirtymäsiirros
Ylityöntösiirros Ylityöntösiirros
Tektonostratigrafinen yksikkö (78)
Kilpisjärvi Allochthon Kilpisjärvi Allochthon
Kaamanen nappe Kaamanen nappe
Inari allochthon Inari allochthon
Pokka klippe Pokka klippe
Vuotso allochthon Vuotso allochthon
Lautaselkä klippe Lautaselkä klippe
Kotasijamaa klippe Kotasijamaa klippe
Lokka thrust stack Lokka thrust stack
Näätäselkä thrust stack Näätäselkä thrust stack
Sodankylä thrust stack Sodankylä thrust stack
Rovaniemi allochthon Rovaniemi allochthon
Ylitornio allochthon Ylitornio allochthon
Kittilä allochthon Kittilä allochthon
Kiuruvesi allochthon Kiuruvesi allochthon
Suonejoki allochthon Suonejoki allochthon
Pyhäsalmi allochthon Pyhäsalmi allochthon
Outokumpu allochthon Outokumpu allochthon
Tohmajärvi-Ylä Luosta thrust stack Tohmajärvi-Ylä Luosta thrust stack
Ijärvi allochthon Ijärvi allochthon
Kainuu thrust stack Kainuu thrust stack
Kajaani thrust stack Kajaani thrust stack
Iisalmi thrust block Iisalmi thrust block
Rautavaara thrust block Rautavaara thrust block
Manamansalo thrust block Manamansalo thrust block
Kuopio thrust stack Kuopio thrust stack
Vieremä allochthon Vieremä allochthon
kalliopera_1m_tektoniset_provinssit (80)
Lappi-Kuola -provinssi Lappi-Kuola -provinssi
Norrbotten-provinssi Norrbotten-provinssi
Länsi-Karjalan subprovinssi Länsi-Karjalan subprovinssi
Keski-Karjalan subprovinssi Keski-Karjalan subprovinssi
Länsi-Suomen subprovinssi Länsi-Suomen subprovinssi
Etelä-Suomen subprovinnsi Etelä-Suomen subprovinnsi
kalliopera_1m_meteoriitti_iskemia (81)
Meteoriitti-iskemiä Meteoriitti-iskemiä
kalliopera_1m_kimberliitti (82)
Kimberliittiä (760-550 Ma) Kimberliittiä (760-550 Ma)
Kimberliittiä (1230-1200 Ma) Kimberliittiä (1230-1200 Ma)
kalliopera_1m_juoniparvet (83)
Mafinen juoni (1.122 Ga) Mafinen juoni (1.122 Ga)
Mafinen juoni (1.265 Ga) Mafinen juoni (1.265 Ga)
Mafinen juoni (1.64-1.54 Ga) Mafinen juoni (1.64-1.54 Ga)
Kvartsiporfyyri (1.64-1.54 Ga) Kvartsiporfyyri (1.64-1.54 Ga)
Alkalinen felsinen-intermediäärinen juoni (1.80-1.79 Ga) Alkalinen felsinen-intermediäärinen juoni (1.80-1.79 Ga)
Lamprofyyri (1.84-1.77 Ga) Lamprofyyri (1.84-1.77 Ga)
Metajotunitti (1.86 Ga) Metajotunitti (1.86 Ga)
Mafinen juoni (1.88-1.87 Ga) Mafinen juoni (1.88-1.87 Ga)
Kvartsiporfyyri (1.88-1.87 Ga) Kvartsiporfyyri (1.88-1.87 Ga)
Mafinen juoni (2.2 Ga) Mafinen juoni (2.2 Ga)
Mafinen juoni (1.98 Ga) Mafinen juoni (1.98 Ga)
Mafinen juoni (2.1-2.0 Ga) Mafinen juoni (2.1-2.0 Ga)
Mafinen juoni (2.45-2.3 Ga) Mafinen juoni (2.45-2.3 Ga)
kalliopera_1m_siirrosrakenteet (84)
Luokittelematon deformaatiovyöhyke Luokittelematon deformaatiovyöhyke
Luokittelematon merkittävä deformaatiovyöhyke Luokittelematon merkittävä deformaatiovyöhyke
Oikeakätinen vinosiirtymäsiirros Oikeakätinen vinosiirtymäsiirros
Merkittävä oikeakätinen vinosiirtymäsiirrosvyöhyke Merkittävä oikeakätinen vinosiirtymäsiirrosvyöhyke
Vasekätinen vinosiirtymäsiirros Vasekätinen vinosiirtymäsiirros
Merkittävä vasenkätinen vinosiirtymäsiirrosvyöhyke Merkittävä vasenkätinen vinosiirtymäsiirrosvyöhyke
Oikeakätinen vaakasiirros Oikeakätinen vaakasiirros
Merkittävä oikeakätinen vaakasiirrosvyöhyke Merkittävä oikeakätinen vaakasiirrosvyöhyke
Vasenkätinen vaakasiirros Vasenkätinen vaakasiirros
Merkittävä vasenkätinen vaakasiirrosvyöhyke Merkittävä vasenkätinen vaakasiirrosvyöhyke
Työntösiirros Työntösiirros
Merkittävä työntösiirrosvyöhyke Merkittävä työntösiirrosvyöhyke
Normaalisiirros Normaalisiirros
Merkittävä normaalisiirrosvyöhyke Merkittävä normaalisiirrosvyöhyke
kalliopera_1m_geologinen_muotoviiva (85)
kalliopera_1m_kivilajiseurueet (86)
kalliopera_1m_yleistetyt_kivilajit (87)
yleistetty_kalliopera_1m_meteoriitti_iskemat (89)
Iskemäkohta, eri-ikäisiä meteoriittikraatereita Iskemäkohta, eri-ikäisiä meteoriittikraatereita
yleistetty_kalliopera_1m_kimberliitti (90)
Kimberliitti-intruusio, nuorempi ikäryhmä (760-550 Ma) Kimberliitti-intruusio, nuorempi ikäryhmä (760-550 Ma)
Kimberliitti-intruusio, vanhempi ikäryhmä (1230-1200 Ma) Kimberliitti-intruusio, vanhempi ikäryhmä (1230-1200 Ma)
yleistetty_kalliopera_1m_juoniparvet (91)
9 Diabaasia, Itä-Lapin nuoret kvartsiköyhät juonet (1120 Ma) 9 Diabaasia, Itä-Lapin nuoret kvartsiköyhät juonet (1120 Ma)
14 Diabaasia, rapakiviin liittyviä kvartsiköyhiä juonia Etelä-Suomessa (1640-1540) Ma 14 Diabaasia, rapakiviin liittyviä kvartsiköyhiä juonia Etelä-Suomessa (1640-1540) Ma
31 Diabaasia, arkeeisen mantereen repeämiseen liittyvä kvartsiköyhiä juonia (2450-1980 Ma) 31 Diabaasia, arkeeisen mantereen repeämiseen liittyvä kvartsiköyhiä juonia (2450-1980 Ma)
yleistetty_kalliopera_1m_siirrosrakenteet (92)
Siirros tai siirrosvyöhyke, kallioperän lohkot liikkuneet toisiinsa nähden Siirros tai siirrosvyöhyke, kallioperän lohkot liikkuneet toisiinsa nähden
Ylityöntösiirros, kolmion puolella oleva lohko työntynyt toisen päälle Ylityöntösiirros, kolmion puolella oleva lohko työntynyt toisen päälle
Normaalisiirros, puoliympyrän puolella oleva lohko laskeutunut suhteessa toiseen Normaalisiirros, puoliympyrän puolella oleva lohko laskeutunut suhteessa toiseen
yleistetty_kalliopera_1m_kivilajiseurueet (93)
kalliopera_5m_meteoriitti_iskemia (95)
Meteoriitti-iskemiä Meteoriitti-iskemiä
kalliopera_5m_kimberliitti (96)
Kimberliitti-intruussio Kimberliitti-intruussio
kalliopera_5m_juoniparvet (97)
kalliopera_5m_siirrosrakenteet (98)
kalliopera_5m_kivilajiraja (99)
Kivilajiraja Kivilajiraja
kalliopera_5m_kivilajit (100)
kalliopera_10m_meteoriitti_iskemia (102)
Meteoriitti-iskemiä Meteoriitti-iskemiä
kalliopera_10m_kimberliitti (103)
Kimberliitti-intruussio Kimberliitti-intruussio
kalliopera_10m_juoniparvet (104)
kalliopera_10m_siirrosrakenteet (105)
kalliopera_10m_kivilajiraja (106)
Kivilajiraja Kivilajiraja
kalliopera_10m_kivilajit (107)
rauenneet_valtaus_ja_malminetsinta_alueet (108)
Reported claim Reported claim
Non reported claim Non reported claim
Kuusamo-tyypin Co-Au (110)
LCT-pegmatiitti Li (111)
Ortomagmaattinen Fe-Ti-V (112)
Reef-tyypin Cr (113)
Podiform-tyypin Cr (114)
Kontaktityypin PGE (115)
Reef-tyypin PGE (116)
Synorogeeninen intrusiivinen Ni-Cu (117)
Komatiittinen Ni-Cu (118)
Orogeeninen Au (119)
Porfyyri-Cu (120)
VMS (121)
Outokumpu Cu-Zn-Co (122)
Talvivaara-tyypin Ni-Zn-Cu-Co (123)
Peralkalinen REE-P (124)
Karbonatiittinen REE-P (125)
metamorfoosi_1m_paallemerkinta2_isograadi (127)
metamorfoosi_1m_paallemerkinta2 (128)
metamorfoosi_1m_paallemerkinta_isograadi (129)
metamorfoosi_1m_paallemerkinta (130)
metamorfoosi_1m_huippu_isograadi (131)
metamorfoosi_1m_huippu (132)
metamorfoosi_1m_prehuippu_isograadi (133)
metamorfoosi_1m_prehuippu (134)
Integroidut (136)
Lidar (137)
Magneettiset (138)
Elektromagneettiset (139)
Mustaliuske kairausaineisto (141)
Mustaliuske (142)
Kallioperähavainto ja tulkinta magneettiselta/sähkömagneettiselta kartalta Kallioperähavainto ja tulkinta magneettiselta/sähkömagneettiselta kartalta
Tulkittu magneettiselta kartalta Tulkittu magneettiselta kartalta
Tulkittu sähkömagneettiselta kartalta Tulkittu sähkömagneettiselta kartalta
Tulkinta perustuu kairaustietoon Tulkinta perustuu kairaustietoon