ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Rajapinnat/GTK_Kiviainesvarannot_WMS)

maa_ainesmuodostumat_pohjaveden_ylapuolella (1)
maa_aineslajitteet_pohjaveden_ylapuolella (2)
Hiekkavaltainen Hiekkavaltainen
Soravaltainen Soravaltainen
mekaaniset_mittaustulokset (4)
soveltuvuus (5)
Luja kiviaines Luja kiviaines
Keskiluja kiviaines Keskiluja kiviaines
Massakivi Massakivi
Luokittelematon Luokittelematon