ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Rajapinnat/GTK_Maapera_WFS)

postglasiaalisiirros (0)
merenpohjan_naytepaikat (1)
Ei tietoa Ei tietoa
Ei Ei
Kyllä Kyllä
postglasiaalinen_maanvyory (2)
kohteellinen_moreenigeokemia_oku (3)
kohteellinen_moreenigeokemia_gtk (4)
kohdentava_moreenigeokemia (5)
alueellinen_purosedimenttigeokemia_mineraali_naytteet_a61 (6)
alueellinen_purosedimenttigeokemia_mineraali_naytteet_p62 (7)
alueellinen_purosedimenttigeokemia_orgaaniset_naytteet_a60 (8)
alueellinen_purosedimenttigeokemia_orgaaniset_naytteet_p62 (9)
alueellinen_moreenigeokemia_almr_511p (10)
alueellinen_moreenigeokemia_almr_519u (11)
alueellinen_moreenigeokemia_alym_519u (12)
tutkitut_turvealueet (13)
kuroutumishavainnot (14)
rantahavainnot (15)
ylimman_rannan_isobaasi_m_mpy (16)
litorinan_isobaasi_m_mpy (17)
merenpohjan_maalajit_100k (18)
merenpohjan_maalajit_1M (19)
baltian_jaajarvi (20)
ilomantsin_jaajarvi (21)
pohjois_suomen_jaajarvi (22)
pielisen_jaajarvi (23)
Jääjärvi Jääjärvi
Muu Muu
saamingin_jaajarvi (24)
sotkamon_jaajarvi (25)
Jääjärvi Jääjärvi
Muu Muu
ylin_ranta_10m_korkeusmallista (26)
ylin_ranta_25m_korkeusmallista (27)
litorina_10m_korkeusmallista (28)
litorina_25m korkeusmallista (29)
merialue (30)
uurteet (31)
Ikäsuhde määrittelemätön, Geologian tutkimuskeskus Ikäsuhde määrittelemätön, Geologian tutkimuskeskus
Ikäsuhde määrittelemätön, Outokumpu Oy Ikäsuhde määrittelemätön, Outokumpu Oy
Nuorin uurresuunta, Geologian tutkimuskeskus Nuorin uurresuunta, Geologian tutkimuskeskus
Nuorin uurresuunta, Outokumpu Oy Nuorin uurresuunta, Outokumpu Oy
Vanhempi uurresuunta, Geologian tutkimuskeskus Vanhempi uurresuunta, Geologian tutkimuskeskus
Vanhempi uurresuunta, Outokumpu Oy Vanhempi uurresuunta, Outokumpu Oy
Vanhin uurresuunta, Geologian tutkimuskeskus Vanhin uurresuunta, Geologian tutkimuskeskus
Vanhin uurresuunta, Outokumpu Oy Vanhin uurresuunta, Outokumpu Oy
maapera_1M_rannikko (32)
maapera_1M_kerrostumat_ja_muodostumat (33)
happamat_sulfaattimaat_kartoituspisteet (34)
1 (0 - 1,0) 1 (0 - 1,0)
2 ( >1,0 - 1,5) 2 ( >1,0 - 1,5)
3 ( >1,5 - 2,0) 3 ( >1,5 - 2,0)
4 ( > 2,0 - 3,0) 4 ( > 2,0 - 3,0)
5 (Sulfidikerros kokonaan hapettunut) 5 (Sulfidikerros kokonaan hapettunut)
6 (Hapan sulfaattimaa, sulfidikerroksen alkamissyvyys ei tiedossa) 6 (Hapan sulfaattimaa, sulfidikerroksen alkamissyvyys ei tiedossa)
7 (Ei hapan sulfaattimaa) 7 (Ei hapan sulfaattimaa)
happamat_sulfaattimaat_tutkimuspisteet (35)
1 (0-1,0) 1 (0-1,0)
2 ( > 1,0 - 1,5) 2 ( > 1,0 - 1,5)
3 ( > 1,5 - 2,0) 3 ( > 1,5 - 2,0)
4 ( > 2,0 - 3,0) 4 ( > 2,0 - 3,0)
5 (Sulfidikerros kokonaan hapettunut) 5 (Sulfidikerros kokonaan hapettunut)
6 (Ei hapan sulfaattimaa) 6 (Ei hapan sulfaattimaa)
happamat_sulfaattimaat_250k_hapan_hiekka (36)
happamat_sulfaattimaat_250k_alueet (37)
Suuri Suuri
Kohtalainen Kohtalainen
Pieni Pieni
Hyvin pieni Hyvin pieni
Karkearakeisia happamia kerrostumia Karkearakeisia happamia kerrostumia
happamat_sulfaattimaat_ennakkotulkinta_1M (38)
Suuri Suuri
Kohtalainen Kohtalainen
Pieni Pieni
Hyvin pieni Hyvin pieni
maapera_20k_dyynit (39)
maapera_20k_muinaisuomat (40)
maapera_20k_muinaisrannat (41)
maapera_20k_rantavallit (42)
maapera_20k_moreenimuotojen_suuntaus (43)
maapera_20k_pienet_reunamoreenit (44)
maapera_20k_maalajit (45)
maapera_50k_dyynit (46)
maapera_50k_muinaisuomat (47)
maapera_50k_muinaisrannat (48)
maapera_50k_maalajit (49)
maapera_200k_maalajit (50)
metalliprovinssit (51)
1-7 1-7
arseeniprovinssit (52)
1 1
2 2
3 3
4 4
suuralueellinen_moreenigeokemia_312P_511P_519U_810l_900N (53)
suuralueellinen_purosedimenttigeokemia_v1990_503x_820L (54)
suuralueellinen_purovesigeokemia_v1990_14xx (55)
maapera_100k_maalajit (56)
merenpohjan_maalajit_250k (57)
merenpohja250k_kova_pehmea (58)
jaatikkosyntyiset_maaperamuodostumat_glasiaaliset_lineaatiot (59)
jaatikkosyntyiset_maaperamuodostumat_glasiaalilineaatioalueet (60)
jaatikkosyntyiset_maaperamuodostumat_jaatikkojokisyntyiset_ja_moreenimuodostumat (61)
jaatikkosyntyiset_maaperamuodostumat_peittavat_kerrostumat (62)
Pintamaahavainnon kerrostiedot (63)
Havainnon kerrostiedot (64)
Luonnonleikkaus, Maa-ainesten ottoalueen leikkaus, Ojaleikkaus, Rakennusleikkaus, Tie/rataleikkaus, Tutkimusoja Luonnonleikkaus, Maa-ainesten ottoalueen leikkaus, Ojaleikkaus, Rakennusleikkaus, Tie/rataleikkaus, Tutkimusoja
Avolouhosleikkaus Avolouhosleikkaus
Koekuoppa Koekuoppa
Kairaus Kairaus
Heijarikairaus Heijarikairaus
Kallionäytekairaus Kallionäytekairaus
Kierrekairaus (Auger), Kannukairaus, Mäntäkairaus Kierrekairaus (Auger), Kannukairaus, Mäntäkairaus
Lyöntikairaus Lyöntikairaus
Painokairaus Painokairaus
Porakonekairaus Porakonekairaus
Puristinkairaus Puristinkairaus
Siipikairaus Siipikairaus
Tärykairaus Tärykairaus
Seisminen luotaus Seisminen luotaus
Muut Muut
Kallionpinnan taso (65)
Pintamaahavainto (piikitys) Pintamaahavainto (piikitys)
Kalliohavainto Kalliohavainto
Luonnonleikkaus, Ojaleikkaus, Rakennusleikkaus, Tie/rataleikkaus, Tutkimusoja Luonnonleikkaus, Ojaleikkaus, Rakennusleikkaus, Tie/rataleikkaus, Tutkimusoja
Avolouhosleikkaus Avolouhosleikkaus
Koekuoppa Koekuoppa
Kairaus Kairaus
Heijarikairaus Heijarikairaus
Kallionäytekairaus Kallionäytekairaus
Kierrekairaus (Auger) Kierrekairaus (Auger)
Lyöntikairaus Lyöntikairaus
Painokairaus Painokairaus
Porakonekairaus Porakonekairaus
Puristinkairaus Puristinkairaus
Siipikairaus Siipikairaus
Tärykairaus Tärykairaus
Seisminen luotaus Seisminen luotaus
Muut Muut
Havaintolomake (66)
Valokuva (67)