ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Rajapinnat/GTK_Maapera_WMS)

jaatikkosyntyiset_maaperamuodostumat_glasiaaliset_lineaatiot (1)
3 Glasiaalinen lineaatio 3 Glasiaalinen lineaatio
3.1 Drumliini tai drumlinoidi 3.1 Drumliini tai drumlinoidi
3.2 Kalliodrumliini 3.2 Kalliodrumliini
3.3 Eroosiolaakso tai kaariallas 3.3 Eroosiolaakso tai kaariallas
3.4 Fluting 3.4 Fluting
3.5 Megafluting 3.5 Megafluting
3.6 Vastasivun drumliini (pre-crag) 3.6 Vastasivun drumliini (pre-crag)
jaatikkosyntyiset_maaperamuodostumat_peittavat_kerrostumat (2)
5 Peittävä kerrostuma 5 Peittävä kerrostuma
5.1 Peittävä rantakerrostuma 5.1 Peittävä rantakerrostuma
5.2 Peittävä moreeni 5.2 Peittävä moreeni
5.3 Rantakerrostuma peittävän moreenin päällä 5.3 Rantakerrostuma peittävän moreenin päällä
jaatikkosyntyiset_maaperamuodostumat_glasiaalilineaatioalueet (3)
2 Glasiaalilineaatioalue 2 Glasiaalilineaatioalue
2.1 Fluting -alue 2.1 Fluting -alue
2.2 Kilpidrumliinialue 2.2 Kilpidrumliinialue
jaatikkosyntyiset_maaperamuodostumat_jaatikkojokisyntyiset_ja_moreenimuodostumat (4)
1 Jäätikköjokisyntyinen muodostuma tai kohde 1 Jäätikköjokisyntyinen muodostuma tai kohde
1.1 Harju 1.1 Harju
1.1.1 Karkearakeinen harjuydin 1.1.1 Karkearakeinen harjuydin
1.1.2 Harjuhiekka 1.1.2 Harjuhiekka
1.2 Saumaharju 1.2 Saumaharju
1.3 Jäätikön reunan jäätikköjokimuodostuma (reunamuodostuma) 1.3 Jäätikön reunan jäätikköjokimuodostuma (reunamuodostuma)
1.3.1 Delta 1.3.1 Delta
1.3.2 Sanduri 1.3.2 Sanduri
1.3.3 Jäätikön reunamuodostuman proksimaaliosa 1.3.3 Jäätikön reunamuodostuman proksimaaliosa
1.4 Ekstramarginaalinen kerrostuma 1.4 Ekstramarginaalinen kerrostuma
1.5 Rantakerrostuma 1.5 Rantakerrostuma
1.6 Glasifluviaalinen eroosioalue 1.6 Glasifluviaalinen eroosioalue
1.8 Hautautunut glasifluviaalinen muodostuma 1.8 Hautautunut glasifluviaalinen muodostuma
1.8.1 Hautautunut karkerakeinen harjuydin 1.8.1 Hautautunut karkerakeinen harjuydin
1.8.2 Hautautunut harjuhiekka 1.8.2 Hautautunut harjuhiekka
1.8.3 Oletettu hautautunut jäätikköjokimuodostuma 1.8.3 Oletettu hautautunut jäätikköjokimuodostuma
4 Moreeni 4 Moreeni
4.1 Reunamoreeni 4.1 Reunamoreeni
4.1.1 Diamiktonivaltainen reunamuodostuman osa 4.1.1 Diamiktonivaltainen reunamuodostuman osa
4.1.2 De Geer -moreeni 4.1.2 De Geer -moreeni
4.1.3 Pieni reunamoreeni 4.1.3 Pieni reunamoreeni
4.3. Kumpumoreeni 4.3. Kumpumoreeni
4.3.1 Subglasiaalinen kumpumoreen 4.3.1 Subglasiaalinen kumpumoreen
4.3.2 Jäätikön reunavyöhykkeen kumpumoreeni 4.3.2 Jäätikön reunavyöhykkeen kumpumoreeni
4.4. Ribbed -moreeni 4.4. Ribbed -moreeni
4.4.1 Ribbed -kumpumoreeni 4.4.1 Ribbed -kumpumoreeni
4.4.2 Rogen -moreeni 4.4.2 Rogen -moreeni
4.4.3 Pieni ribbed -moreeni 4.4.3 Pieni ribbed -moreeni
tutkitut_turvealueet (5)
merenpohjan_naytepaikat (6)
Ei tietoa Ei tietoa
Ei Ei
Kyllä Kyllä
kuroutumishavainnot (8)
Käytetty mallinnuksessa Käytetty mallinnuksessa
Ei käytetty mallinnuksessa Ei käytetty mallinnuksessa
rantahavainnot (9)
Käytetty mallinnuksessa Käytetty mallinnuksessa
Ei käytetty mallinnuksessa Ei käytetty mallinnuksessa
ylin_ranta (11)
litorina (12)
baltia (14)
ilomantsi (15)
pohjois_suomi (16)
pielinen (17)
Jääjärvi Jääjärvi
Muu Muu
saaminki (18)
sotkamo (19)
Jääjärvi Jääjärvi
Muu Muu
muinaisrannat (20)
Vedenkoskematon Vedenkoskematon
Subakvaattinen, vanhempi Subakvaattinen, vanhempi
Subakvaattinen, Litorina Subakvaattinen, Litorina
Itämeri Itämeri
ylin_ranta_10m_korkeusmallista (21)
ylin_ranta_25m_korkeusmallista (22)
litorina_10m_korkeusmallista (23)
litorina_25m_korkeusmallista (24)
merialue (25)
uurteet (26)
Ikäsuhde määrittelemätön, Geologian tutkimuskeskus Ikäsuhde määrittelemätön, Geologian tutkimuskeskus
Ikäsuhde määrittelemätön, Outokumpu Oy Ikäsuhde määrittelemätön, Outokumpu Oy
Nuorin uurresuunta, Geologian tutkimuskeskus Nuorin uurresuunta, Geologian tutkimuskeskus
Nuorin uurresuunta, Outokumpu Oy Nuorin uurresuunta, Outokumpu Oy
Vanhempi uurresuunta, Geologian tutkimuskeskus Vanhempi uurresuunta, Geologian tutkimuskeskus
Vanhempi uurresuunta, Outokumpu Oy Vanhempi uurresuunta, Outokumpu Oy
Vanhin uurresuunta, Geologian tutkimuskeskus Vanhin uurresuunta, Geologian tutkimuskeskus
Vanhin uurresuunta, Outokumpu Oy Vanhin uurresuunta, Outokumpu Oy
rannikko (28)
maaperan_kerrostumat_ja_muodostumat (29)
Prekvartäärisen kallioperän paljastumia Prekvartäärisen kallioperän paljastumia
Rakka, kallioperän fysikaalinen rapauma Rakka, kallioperän fysikaalinen rapauma
Sora- ja hiekkamoreeni Sora- ja hiekkamoreeni
Silttimoreeni Silttimoreeni
Kumpumoreeni Kumpumoreeni
Harju, delta, sanduri, lajittunut reunamuodostuma Harju, delta, sanduri, lajittunut reunamuodostuma
Saumaharju Saumaharju
Moreenipeitteinen harju / muu moreenipeitteinen sora- ja hiekkakerrostuma Moreenipeitteinen harju / muu moreenipeitteinen sora- ja hiekkakerrostuma
Harjujen ulkopuolinen sora- ja hiekkakerrostuma Harjujen ulkopuolinen sora- ja hiekkakerrostuma
Litoraalinen sora- ja hiekkakerrostuma Litoraalinen sora- ja hiekkakerrostuma
Jokikerrostuma Jokikerrostuma
Homogeeninen savi- ja silttikerrostuma Homogeeninen savi- ja silttikerrostuma
Kerrallinen savi- ja silttikerrostuma Kerrallinen savi- ja silttikerrostuma
Turvekerrostuma Turvekerrostuma
Vesistö Vesistö
kartoituspisteet (31)
1 (0 - 1,0) 1 (0 - 1,0)
2 ( >1,0 - 1,5) 2 ( >1,0 - 1,5)
3 ( >1,5 - 2,0) 3 ( >1,5 - 2,0)
4 ( > 2,0 - 3,0) 4 ( > 2,0 - 3,0)
5 (Sulfidikerros kokonaan hapettunut) 5 (Sulfidikerros kokonaan hapettunut)
6 (Hapan sulfaattimaa, sulfidikerroksen alkamissyvyys ei tiedossa) 6 (Hapan sulfaattimaa, sulfidikerroksen alkamissyvyys ei tiedossa)
7 (Ei hapan sulfaattimaa) 7 (Ei hapan sulfaattimaa)
tutkimuspisteet (32)
1 (0-1,0) 1 (0-1,0)
2 ( > 1,0 - 1,5) 2 ( > 1,0 - 1,5)
3 ( > 1,5 - 2,0) 3 ( > 1,5 - 2,0)
4 ( > 2,0 - 3,0) 4 ( > 2,0 - 3,0)
5 (Sulfidikerros kokonaan hapettunut) 5 (Sulfidikerros kokonaan hapettunut)
6 (Ei hapan sulfaattimaa) 6 (Ei hapan sulfaattimaa)
happamat_sulfaattimaat_250k_hapan_hiekka (33)
happamat_sulfaattimaat_250k_alueet (34)
Suuri Suuri
Kohtalainen Kohtalainen
Pieni Pieni
Hyvin pieni Hyvin pieni
Karkearakeisia happamia kerrostumia Karkearakeisia happamia kerrostumia
ennakkotulkinta_1_1M (35)
Suuri Suuri
Kohtalainen Kohtalainen
Pieni Pieni
Hyvin pieni Hyvin pieni
maapera_20k_50k_kattavuus (37)
maapera_20k_dyynit (38)
maapera_20k_muinaisuomat (39)
maapera_20k_muinaisrannat (40)
maapera_20k_rantavallit (41)
maapera_20k_moreenimuotojen_suuntaus (42)
maapera_20k_pienet_reunamoreenit (43)
maapera_20k_pintamaalajit (44)
Kiviä (Ki) Kiviä (Ki)
Hiekkamoreeni (Mr) Hiekkamoreeni (Mr)
Hienoainesmoreeni (HMr) Hienoainesmoreeni (HMr)
Sora (Sr) Sora (Sr)
Hiekka (Hk) Hiekka (Hk)
karkea Hieta (KHt) karkea Hieta (KHt)
liejuinen Hieta (karkea), humuspitoisuus 2-6 % (LjHt) liejuinen Hieta (karkea), humuspitoisuus 2-6 % (LjHt)
hieno Hieta (HHt) hieno Hieta (HHt)
liejuinen hieno Hieta, humuspitoisuus 2-6 % (LjHHt) liejuinen hieno Hieta, humuspitoisuus 2-6 % (LjHHt)
Hiesu (Hs) Hiesu (Hs)
Liejuhiesu, humuspitoisuus 2-6 % (LjHs) Liejuhiesu, humuspitoisuus 2-6 % (LjHs)
Savi (Sa) Savi (Sa)
Liejusavi, humuspitoisuus 2-6 % (LjSa) Liejusavi, humuspitoisuus 2-6 % (LjSa)
Lieju, humuspitoisuus yli 6 % (Lj) Lieju, humuspitoisuus yli 6 % (Lj)
Rahkaturve (St) Rahkaturve (St)
Saraturve (Ct) Saraturve (Ct)
Täytemaa (Ta) Täytemaa (Ta)
maapera_20k_muodostumat (45)
Jäätikköjokimuodostumat Jäätikköjokimuodostumat
Ekstramarginaaliset muodostumat Ekstramarginaaliset muodostumat
Reunamuodostumat (jäätikköjokisyntyiset) Reunamuodostumat (jäätikköjokisyntyiset)
Reunamoreenimuodostumat Reunamoreenimuodostumat
Moreenikummut Moreenikummut
Moreenimuodostumat (drumliinit) Moreenimuodostumat (drumliinit)
Roudan moreenista nostamat Roudan moreenista nostamat
maapera_20k_pohjamaalajit (46)
Kalliomaa, maanpeite enintään 1 m (yleensä moreenia) (Ka) Kalliomaa, maanpeite enintään 1 m (yleensä moreenia) (Ka)
Rapakallio (RpKa) Rapakallio (RpKa)
Rakka (RaKa) Rakka (RaKa)
Lohkareita (Lo) Lohkareita (Lo)
Kiviä (Ki) Kiviä (Ki)
Hiekkamoreeni (Mr), Soramoreeni (SrMr) Hiekkamoreeni (Mr), Soramoreeni (SrMr)
Hienoainesmoreeni (HMr) Hienoainesmoreeni (HMr)
Sora (Sr) Sora (Sr)
Hiekka (Hk) Hiekka (Hk)
liejuinen Hiekka, humuspitoisuus 2-6 % (LjHk) liejuinen Hiekka, humuspitoisuus 2-6 % (LjHk)
karkea Hieta (KHt) karkea Hieta (KHt)
liejuinen Hieta (karkea), humuspitoisuus 2-6 % (LjHt) liejuinen Hieta (karkea), humuspitoisuus 2-6 % (LjHt)
hieno Hieta (HHt) hieno Hieta (HHt)
liejuinen hieno Hieta, humuspitoisuus 2-6 % (LjHHt) liejuinen hieno Hieta, humuspitoisuus 2-6 % (LjHHt)
Hiesu (Hs) Hiesu (Hs)
Liejuhiesu, humuspitoisuus 2-6 % (LjHs) Liejuhiesu, humuspitoisuus 2-6 % (LjHs)
Savi (Sa) Savi (Sa)
Liejusavi, humuspitoisuus 2-6 % (LjSa) Liejusavi, humuspitoisuus 2-6 % (LjSa)
Lieju, humuspitoisuus yli 6 % (Lj) Lieju, humuspitoisuus yli 6 % (Lj)
Rahkaturve (St) Rahkaturve (St)
Saraturve (Ct) Saraturve (Ct)
Turvetuotantoalue (Tu) Turvetuotantoalue (Tu)
Täytemaa (Ta) Täytemaa (Ta)
Kartoittamaton (0) Kartoittamaton (0)
Vesi (Ve) Vesi (Ve)
maapera_50k_dyynit (47)
maapera_50k_muinaisuomat (48)
maapera_50k_muinaisrannat (49)
maapera_50k_pintamaalajit (50)
Kiviä (Ki) Kiviä (Ki)
Hiekkamoreeni (Mr) Hiekkamoreeni (Mr)
Hienoainesmoreeni (HMr) Hienoainesmoreeni (HMr)
Sora (Sr) Sora (Sr)
Hiekka (Hk) Hiekka (Hk)
karkea Hieta (KHt) karkea Hieta (KHt)
liejuinen Hieta (karkea), humuspitoisuus 2-6 % (LjHt) liejuinen Hieta (karkea), humuspitoisuus 2-6 % (LjHt)
hieno Hieta (HHt) hieno Hieta (HHt)
liejuinen hieno Hieta, humuspitoisuus 2-6 % (LjHHt) liejuinen hieno Hieta, humuspitoisuus 2-6 % (LjHHt)
Hiesu (Hs) Hiesu (Hs)
Liejuhiesu, humuspitoisuus 2-6 % (LjHs) Liejuhiesu, humuspitoisuus 2-6 % (LjHs)
Savi (Sa) Savi (Sa)
Liejusavi, humuspitoisuus 2-6 % (LjSa) Liejusavi, humuspitoisuus 2-6 % (LjSa)
Lieju, humuspitoisuus yli 6 % (Lj) Lieju, humuspitoisuus yli 6 % (Lj)
Rahkaturve (St) Rahkaturve (St)
Saraturve (Ct) Saraturve (Ct)
Täytemaa (Ta) Täytemaa (Ta)
maapera_50k_muodostumat (51)
Jäätikköjokimuodostumat Jäätikköjokimuodostumat
Ekstramarginaaliset muodostumat Ekstramarginaaliset muodostumat
Reunamuodostumat (jäätikköjokisyntyiset) Reunamuodostumat (jäätikköjokisyntyiset)
Reunamoreenimuodostumat Reunamoreenimuodostumat
Moreenikummut Moreenikummut
Moreenimuodostumat (drumliinit) Moreenimuodostumat (drumliinit)
Roudan moreenista nostamat Roudan moreenista nostamat
maapera_50k_pohjamaalajit (52)
Kalliomaa, maanpeite enintään 1 m (yleensä moreenia) (Ka) Kalliomaa, maanpeite enintään 1 m (yleensä moreenia) (Ka)
Rapakallio (RpKa) Rapakallio (RpKa)
Rakka (RaKa) Rakka (RaKa)
Lohkareita (Lo) Lohkareita (Lo)
Kiviä (Ki) Kiviä (Ki)
Hiekkamoreeni (Mr), Soramoreeni (SrMr) Hiekkamoreeni (Mr), Soramoreeni (SrMr)
Hienoainesmoreeni (HMr) Hienoainesmoreeni (HMr)
Sora (Sr) Sora (Sr)
Hiekka (Hk) Hiekka (Hk)
liejuinen Hiekka, humuspitoisuus 2-6 % (LjHk) liejuinen Hiekka, humuspitoisuus 2-6 % (LjHk)
karkea Hieta (KHt) karkea Hieta (KHt)
liejuinen Hieta (karkea), humuspitoisuus 2-6 % (LjHt) liejuinen Hieta (karkea), humuspitoisuus 2-6 % (LjHt)
hieno Hieta (HHt) hieno Hieta (HHt)
liejuinen hieno Hieta, humuspitoisuus 2-6 % (LjHHt) liejuinen hieno Hieta, humuspitoisuus 2-6 % (LjHHt)
Hiesu (Hs) Hiesu (Hs)
Liejuhiesu, humuspitoisuus 2-6 % (LjHs) Liejuhiesu, humuspitoisuus 2-6 % (LjHs)
Savi (Sa) Savi (Sa)
Liejusavi, humuspitoisuus 2-6 % (LjSa) Liejusavi, humuspitoisuus 2-6 % (LjSa)
Lieju, humuspitoisuus yli 6 % (Lj) Lieju, humuspitoisuus yli 6 % (Lj)
Rahkaturve (St) Rahkaturve (St)
Saraturve (Ct) Saraturve (Ct)
Turvetuotantoalue (Tu) Turvetuotantoalue (Tu)
Täytemaa (Ta) Täytemaa (Ta)
Kartoittamaton (0) Kartoittamaton (0)
Vesi (Ve) Vesi (Ve)
maapera_200k_maalajit (53)
Kalliopaljastuma (KaPa) Kalliopaljastuma (KaPa)
Kalliomaa, maanpeite enintään 1m (yleensä moreenia) (Ka) Kalliomaa, maanpeite enintään 1m (yleensä moreenia) (Ka)
Rakka (RaKa) Rakka (RaKa)
Kiviä (Ki) Kiviä (Ki)
Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY)
Karkearakeinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (KY) Karkearakeinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (KY)
Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY)
Liejuinen hienorakeinen maalaji, humuspitoisuus 2-6 % Liejuinen hienorakeinen maalaji, humuspitoisuus 2-6 %
Savi (Sa) Savi (Sa)
Lieju, humuspitoisuus yli 6 % (Lj) Lieju, humuspitoisuus yli 6 % (Lj)
Paksu turvekerros, yleensä yli 0,6 m (Tvp) Paksu turvekerros, yleensä yli 0,6 m (Tvp)
Täytemaa (Ta) Täytemaa (Ta)
Kartoittamaton (0) Kartoittamaton (0)
Vesi (Ve) Vesi (Ve)
metalliprovinssit (55)
1-7 1-7
arseeniprovinssit (56)
1 1
2 2
3 3
4 4
varjostettu_korkeusmalli (57)
High : 255 High : 255
Low : 0 Low : 0
maapera_100k_pintakerros (59)
Louhikkoa ja lohkareita Louhikkoa ja lohkareita
Moreeniainesta jäätikköjokien kerrostumissa Moreeniainesta jäätikköjokien kerrostumissa
Moreenia Moreenia
Soraa ja hiekkaa alle 1 m Soraa ja hiekkaa alle 1 m
Lentohiekkaa Lentohiekkaa
Silttiä alle 1 m Silttiä alle 1 m
Savea alle 1 m Savea alle 1 m
Turvetta ja liejua alle 1 m Turvetta ja liejua alle 1 m
maapera_100k_kerrostumat_ja_muodostumat (60)
Kalliomaa, maanpeite enintään 1 m (yleensä moreenia) Kalliomaa, maanpeite enintään 1 m (yleensä moreenia)
Moroa Moroa
Moreenia Moreenia
Moreeniselänteitä ja -kumpuja Moreeniselänteitä ja -kumpuja
Harjuja ja muita jäätikköjokikerrostumia Harjuja ja muita jäätikköjokikerrostumia
Soraa ja hiekkaa rantakerrostumina Soraa ja hiekkaa rantakerrostumina
Soraa, hiekkaa ja hietaa rantakerrostumina Soraa, hiekkaa ja hietaa rantakerrostumina
Hienoa hiekkaa ja hietaa Hienoa hiekkaa ja hietaa
Silttiä Silttiä
Savea ja hiesua Savea ja hiesua
Savea Savea
Turvetta ja liejua Turvetta ja liejua
Täytemaa tai kartoittamaton Täytemaa tai kartoittamaton
Vesi Vesi
kallionpinnan_korkeustaso_1m (61)
-144 - 0 -144 - 0
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1 300 800 - 1 300
merenpohjan_maalajit_100k (62)
1. Savi ja savinen hiekka 1. Savi ja savinen hiekka
2. Hiekka 2. Hiekka
3. Karkearakeinen sedimentti 3. Karkearakeinen sedimentti
4. Sekasedimentti 4. Sekasedimentti
5. Kallio 5. Kallio
9. Luvanvarainen 9. Luvanvarainen
merenpohjan_maalajit_250k (63)
1. Savi ja savinen hiekka 1. Savi ja savinen hiekka
2 Hiekka 2 Hiekka
3. Karkearakenteinen sedimentti 3. Karkearakenteinen sedimentti
4. Sekasedimentti 4. Sekasedimentti
5. Kallio 5. Kallio
9. Luvanvarainen 9. Luvanvarainen
merenpohjan_maalajit_1M (64)
1. Savi ja savinen hiekka 1. Savi ja savinen hiekka
2 Hiekka 2 Hiekka
3. Karkearakeinen sedimentti 3. Karkearakeinen sedimentti
4. Sekasedimentti 4. Sekasedimentti
5. Kallio 5. Kallio
merenpohja250k_kova_pehmea (65)
Pehmeä maalaji (Lj...Hk) Pehmeä maalaji (Lj...Hk)
Kova pohja (Sr...Ka) Kova pohja (Sr...Ka)
Puolustusvoimien suoja-alue Puolustusvoimien suoja-alue
Pintamaahavainnon kerrostiedot (67)
Havainnon kerrostiedot (68)
Luonnonleikkaus, Maa-ainesten ottoalueen leikkaus, Ojaleikkaus, Rakennusleikkaus, Tie/rataleikkaus, Tutkimusoja Luonnonleikkaus, Maa-ainesten ottoalueen leikkaus, Ojaleikkaus, Rakennusleikkaus, Tie/rataleikkaus, Tutkimusoja
Avolouhosleikkaus Avolouhosleikkaus
Koekuoppa Koekuoppa
Kairaus Kairaus
Heijarikairaus Heijarikairaus
Kallionäytekairaus Kallionäytekairaus
Kierrekairaus (Auger), Kannukairaus, Mäntäkairaus Kierrekairaus (Auger), Kannukairaus, Mäntäkairaus
Lyöntikairaus Lyöntikairaus
Painokairaus Painokairaus
Porakonekairaus Porakonekairaus
Puristinkairaus Puristinkairaus
Siipikairaus Siipikairaus
Tärykairaus Tärykairaus
Seisminen luotaus Seisminen luotaus
Muut Muut
Kallionpinnan taso (69)
Pintamaahavainto (piikitys) Pintamaahavainto (piikitys)
Kalliohavainto Kalliohavainto
Luonnonleikkaus, Ojaleikkaus, Rakennusleikkaus, Tie/rataleikkaus, Tutkimusoja Luonnonleikkaus, Ojaleikkaus, Rakennusleikkaus, Tie/rataleikkaus, Tutkimusoja
Avolouhosleikkaus Avolouhosleikkaus
Koekuoppa Koekuoppa
Kairaus Kairaus
Heijarikairaus Heijarikairaus
Kallionäytekairaus Kallionäytekairaus
Kierrekairaus (Auger) Kierrekairaus (Auger)
Lyöntikairaus Lyöntikairaus
Painokairaus Painokairaus
Porakonekairaus Porakonekairaus
Puristinkairaus Puristinkairaus
Siipikairaus Siipikairaus
Tärykairaus Tärykairaus
Seisminen luotaus Seisminen luotaus
Muut Muut
Havaintolomake (70)
Valokuva (71)
postglasiaalisiirros (73)
postglasiaalinen_maanvyory (74)
Merenpohjan luotauslinjat (76)
Monikeilakaikuluotain (77)
Viistokaikuluotain (78)
Reflektioluotain (79)
Sedimenttikaikuluotain (80)
Aranda (1953-1989) (81)