Mobiilikapalo ja Mobiilimaapeli

Mitä?

Näissä ohjeissa kuvataan geologisen havaintotiedon keräämiseen suunniteltujen Mobiilikapalon ja Mobiilimaapelin perustoimintojen käyttö.

Copyright 2015 Geological survey of Finland/Tero Rönkkö

Tämä tiedosto sijaitsee osoitteessa: http://gtkdata.gtk.fi/mobiili/index_fin.html.
This helpfile in english: http://gtkdata.gtk.fi/mobiili/index.html.

Mistä ohjelmat saa asennettua?

Mobiilikapalo

Get Kapalo on google play!

Mobiilimaapeli

Get Maapeli on google play!

Geologisen sisällön ohjeistus

Mobiilikapalon geologisen sisällön ohjeistus löytyy tästä Mobiilikapalo-ohjeistus.pdf
Geological content documentation for Kapalo mobile in english can be found here Mobiilikapalo-ohjeistus_ENG.pdf

Kivilajeille käytetty symboliikka löytyy täältä
Arvolistoissa käytetyt arvot ja niiden kuvaukset ovat täällä

Kieli

Mobiilikapalosta on olemassa suomen- ja englanninkieliset käyttöliittymät, jos käyttöjärjestelmän kieli on Suomi, myös ohjelma on suomenkielinen. Käyttöjärjestelmän muilla kielillä ohjelma on englanninkielinen.
Mobiilimaapelista on toistaiseksi olemassa vain suomenkielinen versio.

Huomioi! Versiosta 1.6.2 alkaen Kapalon ja Maapelin tietokannat eivät ole yhteensopivia vanhempien versioiden kanssa. Et siis voi käyttää vanhemoia havaintoja päivitetyllä sovelluksella.

Nykyisillä Kapalon ja Maapelin versioilla tietokannat on tallennettu sovelluksen työkansioon, josta et pysty sitä suoraan näkemään.

Jos tarvit varmuus-, tai muun kopion tietokannasta mene karttanäkymän oikean yläkulman valikkoon ja valitse "Tallenna tietokanta tiedostoon" ja valitse sijainti kopiolle ja nimeä se. Samalla sovellus kysyy kopioidaanko havaintoihin liittyvät uudet valokuvat laitteen DCIM kansioon.

Vanhemmissa versioisssa (Kapalo =>1.6.2/toukokuu 2021) tietokannat tallentuvat laitteesi sisäisen muistin juurihakemistoon. Tietokannat ovat vakiomuotoisia Spatialite Sqlite tietokantoja joiden nimet ovat [sovellus].sqlite (sovellus= kapalo tai maapeli).

Huomioi! Jos vanhemmilla Kapaloversioilla (=>1.62) tai Maapelilla tehty sqlite-tietokanta ei aukea tietokoneellasi kokeile uudestaan tekemällä siitä ensin kopio käytetyn laitteen omalla tiedostonhallinnalla toiseen sijaintiin ja siirtämällä sitten tämä kopio tietokoneelle.

Tietokanta tallentaa paikkatietokohteet pistetasoina, jotka esim. QGIS tunnistaa aivan oikein. ArcMapillä tunnistus ei kuitenkaan ainakaan vielä versiossa 10.4 toimi kunnolla ja ko. ohjelman käyttäjien kannattaa siirtää tiedot ArcMapin omaan tiedostomuotoon Mobsu-ohjelmistolla (ks. alla)

Sovellus käyttää laitteen kameraa kun havaintokuvia otetaan valokuvapisteen lomakkeen yläreunassa olevaa kamerasymbolia painamalla. Kuvatiedostot tallentuvat sovelluksen työhakemistoon eivätkä ole suoraan käyttäjän katsottavissa tai siirrettävissä tiedostonhallinnan kautta. Saat ne kopioitua "näkyviksi" siirtoa varten samalla kun teet varmuuskopion karttanäkymän oikean yläkulman valikossa olevalla "Tallenna tietokanta tiedostoon" jolloin sovellus kysyy kopioidaanko havaintoihin liittyvät uudet valokuvat laitteen DCIM kansioon.

Mobiilikapalo ja Mobiilimaapeli on suunniteltu geologisen kenttätiedon tallentamiseen maastossa. Laitteen käyttöjärjestelmän tulee olla Androidin versio 4.4.2 tai uudempi.

Sovellukset koostuvat toimintopalkista, kartasta ja erillisistä lomakkeista tiedon tallentamiseksi.

200x200 Edit page

Toimintopalkissa on painikkeet kartan ja havaintotietokannan kanssa työskentelyä varten.

Huomioi! Luo uusi kohde ja keskitä kartta painikkeeteivät ole käytettävissä ennen kuin laitteen GPS on määrittänyt sijaintisi.
Edit page

Avaa asetukset sivun, jonka sisältö on selitetty tarkemmin kohdassa "Asetukset".

Edit page

Avaa muokattavaksi tietonakannasta viimeisen luodun tai avatun havainnon.

Edit page

Tekee havaintopisteen sen hetkisen GPS-sijainnin perusteella ja avaa kohteen muokattavaksi. Aktivoituu vasta kun GPS on saanut sijainnin määritettyä.

Huomioi! Tämä painike aktivoituu vasta kun GPS on määrittänyt sijaintisi.
Edit page

Keskittää kartan sen hetkisen GPS-sijainnin perusteella. Aktivoituu vasta kun GPS on saanut sijainnin määritettyä.

Huomioi! Tämä painike aktivoituu vasta kun GPS on määrittänyt sijaintisi.
Edit page

Valitsee käytettävän pohjakartan, jos laitteella on tallennettuna niitä useampia.

Edit page

Avaa "Selaa kohteita" -lomakkeen, jolla näkyy tietokannan havaintokohteet ja niiden tärkeimmät ominaisuudet. Lomakkeelta voi valita yksittäisen kohteen muokattavaksi, kartalle keskitettäväksi tai poistettavaksi.

Edit page

Avaa valikon josta voit valita:
-Apua!
-Tallenna tietokanta tiedostoon.(Tekee kopion tietokannasta varmuuskopiointia, tietokoneelle siirtämistä tms. varten, kopioi haluttaessa havaintoihin liittyvät kuvat laitteen DCIM kansioon siirtoa varten)
-Tuo offline-kartta (Ottaa käyttöön laitteelle tallennetun offline pohjakartan)
-Poista offline-kartta (Poistaa käytöstä laitteelle tallennetun offline pohjakartan)
-Tyhjennä tietokanta
-Tietoja
-Poistu sovelluksesta.

Nipistämällä zoomaaminen

Sormien nipistysotteella voit joko loitontaa tai lähentää karttaa.

Koskettamalla keskittäminen

Sormea liikuttamalla voit vierittää karttaa näytöllä.

Pidempi painallus

Pidempi painallus kartan tyhjällä kohdalla luo kyseiseen kohtaan uuden kohteen. Muokataksesi sitä käytä Muokkaa -painiketta. Pidempi painallus olemassa olevan kohteen kohdalla avaa valinnan: Muokkaa kohdetta / Poista kohde.
Edit menu

Asetusten Online kartta -kohdasta voit valita käytettäväksi joko ESRI:n globaalin topografisen pohjakartan tai Suomen osalta Maanmittauslaitoksen peruskartta-aineiston.

Offline aineistona voit käyttää omia .tpk muotoisia karttatiedostojasi tai geotiff kuvia, jotka saat käyttöösi:
Kapalon ja Maapelin versiot 1.6.2 ja uudemmat, valitsemalla karttanäkymän oikean yläkulman valikosta "Tuo offline-kartta" ja valitsemalla aiemmin laitteelle siirtämäsi kartta
Kapalon ja Maapelin vanhemmat versiot kopioimalla ne suoraan laitteesi sisäisen muistin juurihakemistoon.

Huomioi! Sovellukset eivät tällä hetkellä tue ulkoisia muistikortteja tai muita hakemistopolkuja
Edit page

Selaa kohteita -painikkeella avautuu kaikki tietokannan kohteet sisältävä listaus josta voidaan valita valita yksittäisiä kohteita toimenpiteiden kohteeksi.

Edit page

Lyhyt painallus avaa kohteen listalta muokattavaksi. Pidempi painallus avaa valinnan: Keskitä kartta kohteeseen / Poista kohde.

Edit page

Havaintokohteiden tietojen tallennus ja muokkaus tehdään erillisillä lomakkeilla.

Edit page Edit page

Vain luku -kentät sisältävät tietoja jotka eivät ole käyttäjän muokattavissa. Nämä näkyvät lomakkeilla harmaina.

Edit page

Tekstikenttiin voi syöttää vapaata tekstiä tai lukuarvoja kentän aiheesta riippuen.

Edit page

Joihinkin kenttiin voi tallentaa vain tiettyyn listaan (arvolista) sisältyviä arvoja. Kentän painallus avaa sallittujen arvojen listan valintaa varten.

Käyttäjä pystyy muokkaamaan oletuksena olevia arvolistoja. Ohjeet siitä kuinka se käytännössä tehdään ja mm. vaihtoehtoinen kivilajilista löytyvät täältä.

Alitauluihin tallentuvaa kohteseen liittyvää tietoa hallitaan lomakkeiden Alitaulut -osion avulla. Lyhyt painallus avaa kyseisen rivin alitaulusta muokattavaksi.

Huomioi! Jos isäntäkohteeseen liittyviä rivejä on alitaulussa enemmän kuin neljä alitaulu listaa voi vierittää muusta lomakkeesta erillään.

Pitkä painallus isäntäkohteen lomakkeen alitaulut kohdassa poistaa kyseisen rivin alitaulusta.

Settings

Asetuksia pääset säätämään sovelluksen karttanäkymän yläreunassa olevan toimintopalkin kautta.

Settings

Nimimerkki

Havainnontekijän oletusnimimerkkiä käytetään havaintokohdetunnusten luomisessa ja se tallennetaan tietokantaan "Havainnon tekijä" kenttään. GTK:n sisäiset käyttäjät käyttävät normaalia 4-merkkistä tunnustaan.

Hanke

Hankkeen nimi tallennetaan automaattisesti havaintokohteiden hallinnollisiin tietoihin.

GPS

Rasti ruudussa valinta: käytetäänkö paikannukseen GPS sijaintia jos sellainen on saatavissa.

Offline tila

Tarjolla kolme vaihtoehtoa:
  1. Vain onlinekartat - Sovellus käyttää pelkästään online kartta-aineistoa
  2. Sekä online että offline kartat - Sovellus käyttää myös mahdollisia paikallisia kartta-aineistoja online aineiston lisäksi
  3. Käytä vain offline karttoja - Sovellus ei edes yritä ladata online aineistoa, vaan käyttää pelkkiä .tpk tai geotiff tiedostoja.

Online kartta

Voit valita käytettävän kartta-aineiston kahdesta vaihtoehdosta:
  1. ESRI pohjakartta - ESRIn tarjoama koko maailman kattava kartta
  2. Kapsi/Maanmittauslaitoksen pohjakartta (Suomi) - Maanmittauslaitoksen pohjakartta-aineisto Kapsi -palvelusta

Kapalon käyttämän tietokannan taulut on kuvattu ja selitetty tässä dokumentissa: kapalodesc.html.

Kapalo sovelluksen geologisen sisällön ohjeistus löytyy tästä Mobiilikapalo-ohjeistus.pdf
Geological content documentation for Kapalo in english can be found here Mobiilikapalo-ohjeistus_eng.pdf

Mobsu-ohjelmalla on mahdollista Windows-koneella siirtää mobiiliversioiden sqlite-tietokantojen tiedot varsinaisten Kapalo- tai Maapeli-ohjelmistojen käyttämiin ArcMap-geotietokantoihin, jotka ovat mukana asennuspaketissa.
GTK:n ulkopuolisille käyttäjille asennuspaketti löytyy täältä: Mobsun asennuspaketti.
GTK:n sisäiset käyttäjät asentavat ohjelman Software Centerin kautta.
Koska Mobsu käyttää siirrossa hyväkseen ArcMapin työkaluja, sen käyttö vaatii ArcMap-lisenssin.
Asennuspaketissa on mukana myös ArcMap-tietokannan käyttöon liittyviä ohjeita ja kuvaustekniikkatiedostoja (.lyr)
Tyhjästä Kapalo-tietokannasta on mukana neljä versiota.
-Suomenkielisillä arvolistoilla EUREF-koordinaatistossa
-Suomenkielisillä arvolistoilla WGS84-koordinaatistossa
-Englanninkielisillä arvolistoilla EUREF-koordinaatistossa
-Englannikielisillä arvolistoilla WGS84-koordinaatistossa
Maapelista on mukana vain suomenkielisillä arvolistoilla EUREF-koordinaatistossa oleva versio.
Huomioi nämä kaksi asiaa
ArcMap personal kannassa kenttien arvolistat ovat lyhentämättömiä, ja lisäksi kannan rakenne on laajempi eli siinä on runsaasti kenttiä ja tasoja joita ei ole Mobiilikapalossa.
Englanninkielisessä kannassa on käännetty vain Mobiilikapalon käyttämät arvolistat, ja näiden sisältö vastaa Mobiilikapalon lyhyitä listoja.

Kapalo and Maapeli mobile by Tero Rönkkö, maintenance and support by Sakari Hautala / Geologian tutkimuskeskus 2015

Mapping API provided by ESRI ArcGIS runtime SDK for Android

Online map data provided by ESRI, i-cubed, GeoEye, Kapsi / National land survey of Finland (contains data released 05/2015)